image banner
  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 3,148
  • Tất cả: 3,487,675
Giải pháp nâng tỷ lệ giáo viên Mầm non/lớp của huyện Cái Nước
Lượt xem: 393
Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non tại địa phương, dự báo tình hình giáo viên mầm non trong thời gian tới, giải pháp nâng tỷ lệ giáo viên/lớp của huyện cái Nước

 

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Giáo dục mầm non thực tế hiện nay giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ, đặc biệt là giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về Đức, Trí, Thể,  Mỹ.

Để giáo dục mầm non phát triển và đạt được hiệu quả cao thì đòi hỏi sự phát triển phải đồng bộ. Những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục mầm non tại địa phương. Tuy nhiên, để phát triển đồng bộ ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư thì đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non rất cần được quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Thưa toàn thể Hội nghị

Hơn 10 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 3 năm thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2018-2025 và triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Thực hiện mục tiêu công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là nhằm đảm bảo hầu hết trẻ em 5 tuổi được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ tự tin và đủ tâm thế bước vào lớp 1.

Để thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho các trường ưu tiên giáo viên cho các lớp 5 tuổi để đảm bảo tỉ lệ giáo viên/ lớp theo quy định. Hiện nay đội ngũ giáo viên mầm non dần dần đã đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non tại địa phương. Tuy nhiên, so với quy định tại Thông tư số 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tỷ lệ giáo viên/ lớp vẫn còn thiếu đã gây áp lực cho đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ vì không đáp ứng đủ giáo viên/lớp.

 Năm học 2014-2015 toàn huyện có 11 trường mầm non, mẫu giáo, 76 điểm trường lẻ, 169 lớp, 3.128 trẻ, tỷ lệ bình quân 18,5 trẻ/ lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 225. Trong đó: có 24 CBQL, 186 giáo viên, 15 nhân viên, tỷ lệ bình quân 1,2 giáo viên/ lớp. Năm học 2020-2021, Huyện Cái Nước tổ chức thi tuyển viên chức viên chức cho các bậc học trong đó thêm được 20 giáo viên mầm non, song vẫn còn thiếu hơn 40 giáo viên mầm non mới đảm bảo theo quy định đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải bố trí tối đa 2,2 giáo viên/ lớp. Toàn huyện có 11 trường mầm non, mẫu giáo, 34 điểm trường lẻ, 139 lớp, 3.324 trẻ, tỷ lệ bình quân 23,91 trẻ/ lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 321. Trong đó: có 30 CBQL, 264 giáo viên, 27 nhân viên, tỷ lệ bình quân 1,89 giáo viên/ lớp.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời, xóa phòng học tạm, xóa lớp học nhờ, xóa một số điểm lẻ gắn với tiểu học, sự đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông thì tỉ lệ trẻ MN-MG đến trường sẽ tăng dẫn đến nhu cầu về giáo viên tăng. Theo thống kê kết quả duyệt Kế hoạch năm học 2021-2022 tại các đơn vị trường học, tổng số trẻ mầm non cần được huy động đến trường là 3.549 trẻ/ 137lớp. Tỷ lệ trẻ bình quân 25,53 trẻ/ lớp, tổng số giáo viên bậc học Mầm non hiện có 264. Theo quy định Thông tư 06/BGD-ĐT cần có tối đa 2,5 giáo viên/lớp nhóm trẻ và 2,2 giáo viên/lớp mẫu giáo, thì hiện nay huyện Cái Nước còn thiếu khoảng 40 giáo viên. Việc thiếu giáo viên đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ tại các cơ sở GDMN.

Để nâng cao tỷ lệ giáo viên mầm non/ lớp đảm bảo đủ theo quy định trong thời gian tới ngành cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng xóa lớp học nhờ, đầu tư xây dựng hệ thống trường mầm non gắn với quy hoạch chung của địa phương để huy động trẻ ra lớp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực cán bộ giáo viên ở bậc học mầm non.

2. Thực hiện tốt việc rà soát, dự báo quy mô phát triển bậc học mầm non  từng giai đoạn nhằm xác định nhu cầu về giáo viên để tham mưu UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng giáo viên đảm bảo biên chế tại các sơ sở giáo dục mầm non hiện nay không để tình trạng hợp đồng giáo viên mầm non trong khi vẫn còn nhiều chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng ở các trường.

3. Đổi mới công tác quản trị cơ sở giáo dục, chú trọng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phát huy dân chủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, số hóa, giảm hồ sơ sổ sách để giải tỏa áp lực cho giáo viên mầm non. Sắp xếp thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi cho cán bộ giáo viên mầm non phù hợp, đúng quy định.  

4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định hiện hành. Chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền về các chính sách ưu đãi, tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có thành tích đột xuất trong ngành giáo dục; có chính sách thu hút giáo viên mầm non về công tác tại huyện. Thường xuyên rà soát các văn bản có liên quan đến cơ chế, chính sách cho giáo dục mầm non đề nghị chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

                                                                                                                                                  (Bài tham luận của Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước)

Tác giả: Lê Hoàng Dự