Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
 • Đang online: 31
 • Hôm nay: 565
 • Trong tuần: 16,470
 • Tất cả: 3,406,975
 • 31/01/2024

  Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2024

  - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN; Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, của UBND tỉnh Cà Mau về công tác PCTN, tiêu cực. - Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 • 15/05/2023

  Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngành giáo dục năm 2023

  Kế hoạch số 252/KH-SGDĐT ngày 31/01/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngành giáo dục năm 2023

 • 25/03/2022

  Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2022

  Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.