Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 219
  • Trong tuần: 13 186
  • Tất cả: 557366
Đăng nhập
  • 25/03/2022

    Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2022

    Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.