Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 2 731
  • Tất cả: 247050
Đăng nhập
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

- Điện thoại : 0290 3896175

- Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

- Email: pgdtvthoi@camau.edu.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ – Đơn vị

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Cơ quan Phòng GD&ĐT

1         

Trần Hùng Dũng

Trưởng phòng

3896175

0919088844

2         

Trương Thanh Thoảng

Phó Trưởng phòng

 

0918994915

3         

Phạm Việt Bắc

Phó Trưởng phòng

 

0919581017

4         

Võ Quang Đạo

Chuyên viên

 

0916091238

5         

Nguyễn Văn Lập

Chuyên viên

 

0916163121

6         

Quách Hoàng Minh

Chuyên viên

 

0919631779

7         

Nguyễn Văn Tiếp

Chuyên viên

 

0913861725

8         

Bùi Xuân Thiện

Chuyên viên

 

0919657949

9         

Lê Văn Tươi

Chuyên viên

 

0917234477

Mẫu giáo-Mầm non

1      

Lê Ngọc Lánh

HT.  MN Lợi An

 

0919469243

2      

Trần Ngọc Diệu

Phó HT. MN Lợi An

 

0944370878

3      

Đinh Thị Thực

HT. MN Tuổi Ngọc

 

0915791636

4      

Cao Diễm Thi

Phó HT. MN Tuổi Ngọc

 

0919756933

5      

Châu Bé Năm

Phó HT. MN Tuổi Ngọc

 

0916979657

6      

Điền Thị Quý

HT. MN Khánh Bình Tây

 

0917941405

7      

Bùi Thị Hoàn

Phó HT. MN Khánh Bình Tây

 

0948714784

8      

Phạm Thị Mai

Phó HT. MN Khánh Bình Tây

 

0919901194

9      

Nguyễn Hồng Lợi

HT. MN Tuổi Thơ

 

0916.784.262

10    

Trương Thu Hiền

Phó HT. MN Tuổi Thơ

 

0125.977.7918

11    

Nguyễn Thị Mai

HT. MN Phong Lạc

 

0919 692 722

12    

Lê Kiều Loan

Phó HT. MN Phong Lạc

 

0949 033 627

13    

Trần Thị Hải

HT. MN Phong Điền

 

0944904499

14    

Lê Tuyết Nga

Phó HT. MN Phong Điền

 

0919355679

15    

Trương Thị Bé Sáu

HT. MN Sông Đốc

 

0945444443

16    

Vũ Thị Hương

Phó HT. MN Sông Đốc

 

0919078029

17    

Trần Thị Hương

HT. MN Hướng Dương

 

0918572777

18    

Trịnh Vân Tuyến

Phó HT. MN Hướng Dương

 

0974620711

19    

Đặng Thị Huệ

HT. MN Sơn Ca

 

0854768424

20    

Đoàn Thị Mận

Phó HT. MN Sơn Ca

 

0948085027

21    

Nguyễn Thị Thảo

Phó HT. MN Sơn Ca

 

0917547915

22    

Trần Kiều Khen

HT. MN Hoa Sen

 

0827040078

23    

Lâm Thúy Nga

Phó  HT. MN Hoa Sen

 

0916208916

24    

Trần Thị Bình

Phó  HT. MN Hoa Sen

 

0949155033

25    

Giang Hồng Liếu

HT. MG 19/5

 

0919948850

26    

Trương Thị Xuyến

Phó HT. MG 19/5

 

0946347397

27    

Lê Thị Lan

HT. MN Khánh Lộc

 

0917130077

28    

Trần Thị Lan

Phó HT. MN Khánh Lộc

 

0941333959

29    

Ngô Cẩm Hương

HT. MN Khánh Hải

 

01278691488

30    

Thái Bé Hiên

Phó HT. MN Khánh Hải

 

0943523325

31    

Nguyễn Hồng Đẹp

HT. MN Khánh Hưng

 

0945349719

32    

Đinh Thị Liên

Phó HT. MN Khánh Hưng

 

0838406664

33    

Tô Thị Kích

HT. MN Khánh Bình Đông

 

0857678679

34    

Phạm Diệu Linh

Phó HT. MN Khánh Bình Đông

 

0946912343

35    

Nguyễn Thị Thanh

HT. MN Tư thục Thiên Ca

 

037 229 3969

36    

Lê Thị Thuận

Phó HT. MN Tư thục Thiên Ca

 

0945227446

Tiểu học

1      

Nguyễn Ngọc Nhiên

HT.  TH1 Lợi An

 

0838 404 393

2      

Lê Văn Chiến

Phó HT. TH1 Lợi An

 

0915 749 633

3      

Lưu Minh Duông

HT.  TH2 Lợi An

 

0814055077

4      

Trần Quốc Toản

Phó HT. TH3 Lợi An

 

0919925996

5      

Nguyễn Văn Hận

HT.  TH1 Khánh Bình

 

0915994498

6      

Phạm Thu Sương

Phó HT. TH1 Khánh Bình

 

0948882297

7      

Thái Văn Lam

HT.  TH 2 Khánh Bình

 

0946268660

8      

Nguyễn Quốc Dương

Phó HT. TH 2 Khánh Bình

 

0947588566

9      

Đồng Mạnh Thắng

HT.  TH 3 Khánh Bình

 

0919350050

10    

Lê Quang Chấn

Phó HT. TH 3 Khánh Bình

 

0919861115

11    

Bùi Kỳ Nam

HT.  TH 1 Khánh Bình Đông

 

0918160003

12    

Đặng Văn Đỏ

Phó HT.TH1 Khánh Bình Đông

 

0944900627

13    

Nguyễn Hoàng Đỉnh

HT.TH Lý Tự Trọng

 

0916012631

14    

Phạm Hoàng Lập

Phó HT.TH Lý Tự Trọng

 

0917155413

15    

Nguyễn Văn Tây

HT.  TH 3 Khánh Bình Đông

 

0917155415

16    

Nguyễn Minh Út

Phó HT.TH 3 Khánh Bình Đông

 

0919972561

17    

Nguyễn Minh Thái

Phó HT.TH 4 Khánh Bình Đông

 

0835505759

18    

Nguyễn Minh Thật

Phó HT.TH 5 Khánh Bình Đông

 

0941584557

19    

Nguyễn Hoàng Chấn

HT.  TH 6 Khánh Bình Đông

 

0916577609

20    

Phạm Lý Thúy

Phó HT. TH 6 Khánh Bình Đông

 

0949753995

21    

Trần Ngọc Chuyên

Phó HT. TH 1 Sông Đốc

 

0946845858

22    

Nguyễn Kiều Lanh

Phó HT. TH 1 Sông Đốc

 

0919371800

23    

Ngô Văn Say

Phó HT. TH 2 Sông Đốc

 

0919162621

24    

Nguyễn Thanh Vũ

HT. TH 4 Sông Đốc

 

0944833066

25    

Đỗ Văn Nam

Phó  HT. TH 4 Sông Đốc

 

0919625845

26    

Trần Nhật Thanh

HT. TH 5 Sông Đốc

 

0919350133

27    

Phạm Văn Hào

Phó  HT. TH 5 Sông Đốc

 

01272246650

28    

Nguyễn Văn Thái

HT. TH 6 Sông Đốc

 

0918  336 954

29    

Châu Thanh Phúc

Phó  HT. TH 6 Sông Đốc

 

0918 687 036

30    

Trần Văn Phương

HT. TH NT Sông Đốc

 

0918 986 143

31    

Bùi Mạnh Hùng

Phó HT. TH NT Sông Đốc

 

0911 875 425

32    

Lê Thị Mai

Phó  HT.TH NT Sông Đốc

 

0947020869

33    

Phạm Trường Sanh

HT. TH 1 Khánh Hải

 

0914545162

34    

Trần Kim Thơ

Phó HT. TH 1 Khánh Hải

 

0918328922

35    

Trần Văn Viện

HT. TH 2 Khánh Hải

 

0919346756

36    

Trần Quý Dương

Phó HT. TH 2 Khánh Hải

 

0918328605

37    

Nguyễn Văn Thảo

HT. TH 3 Khánh Hải

 

01299998256

38    

Nguyễn Minh Hùng

Phó HT. TH 3 Khánh Hải

 

0913774382

39    

Nguyễn Trung Út

HT. TH 4 Khánh Hải

 

0916432219

40    

Huỳnh Thanh Ngon

Phó HT. TH 4 Khánh Hải

 

0835036637

41    

Đỗ Hữu Hài

HT.  TH 1 Khánh Hưng

 

0917670875

42    

Phù Việt Kiều

Phó HT. TH 1 Khánh Hưng

 

0916910777

43    

Nguyễn Thanh Khiết

HT.  TH 2 Khánh Hưng

 

0913.658.721

44    

Vũ Thanh Bình

PHT.  TH 2 Khánh Hưng

 

0913.855.829

45    

Phạm Thanh Nhanh

HT.  TH 3 Khánh Hưng

 

0917167247

46    

Trần Hồng Sẩm

PHT.  TH 3 Khánh Hưng

 

01225867667

47    

Lý Bạch Đằng

PHT.  TH 4 Khánh Hưng

 

0948068412

48    

Phan Thế Đại

HT.  TH 1 Trần Hợi

 

0918601417

49    

Nguyễn Văn Danh

Phó HT. TH 1 Trần Hợi

 

01237194662

50    

Trẩn Văn Tới

HT.  TH 2 Trần Hợi

 

0859795333

51    

Lương Văn Nghiệp

Phó HT. TH 2 Trần Hợi

 

0942620442

52    

Vũ Biên Cương

HT.  TH1  Khánh Lộc

 

0915849659

53    

Nguyễn Văn Út

Phó HT.  TH1  Khánh Lộc

 

0918380538

54    

Nguyễn Chí Công

HT. TH2  Khánh Lộc

 

0919346445

55    

Đỗ Quốc Thiện

Phó HT. TH2  Khánh Lộc

 

0919936948

56    

Nguyễn Trọng Lanh

Phó HT. TH NT U minh 1

 

0976481299

57    

Đinh Thị Nhàn

HT.  TH NT U Minh 2

 

09446174843

58    

Thi Văn Dũng

Phó HT. TH NT U minh 2

 

0919731525

59    

Ninh Đức Tính

HT.  TH NT U Minh 3

 

0915717067

60    

Đoàn Văn Huỳnh

Phó HT. TH NT U minh 3

 

0988960343

61    

Tô Văn Quản

HT.  TH 1 Phong Điền

 

0943402959

62    

Nguyễn Diễm Hường

Phó HT. TH 1 Phong Điền

 

08346690906

63    

Trần Hoàng Vũ

HT.  TH 2  Phong Điền.

 

0945163826

64    

Trần Minh Luân

Phó HT. TH 2  Phong Điền

 

0944600990

65    

Trần Văn Đạo

HT.  TH 3 Phong Điền

 

0915.527.877

66    

Dương Ngọc Trầm

Phó HT.  TH 3 Phong Điền

 

0918985329

67    

Nguyễn Văn Dũng

HT.  TH 1Phong Lạc

 

0949 643 331

68    

Hoàng Thị Hương

Phó HT. TH 1Phong Lạc

 

0915 368 224

69    

Nguyễn Trường Bảo

HT.  TH2 PHONG LẠC

 

0919 930 280

70    

Huỳnh Quốc Nam

Phó HT. TH2 PHONG LẠC

 

0919 457 020

71    

Huỳnh Văn Mến

HT.  TH A Khánh Bình Tây

 

0919.214.790

72    

Đoàn Văn Gụ

Phó HT. TH A Khánh Bình Tây

 

0942 913 983

73    

Cao Chí Nguyện

Phó HT. TH A Khánh Bình Tây

 

0919 948 505

74    

Lê Chí Thiện

HT.  TH Đá Bạc

 

0948897447

75    

Võ Quốc Phẩm

Phó HT.TH Đá Bạc

 

0919791734

76    

Trương Xuân Đào

HT. TH2 Khánh Bình Tây

 

0919383059

77    

Đặng Thị Vòng

Phó HT. TH2 Khánh Bình Tây

 

0943523563

78    

Nguyễn Duy Thuần

HT.  TH1 Khánh Bình Tây Bắc

 

0919592174

79    

Trần Kim Cương

Phó HT. TH1 khánh Bình Tây Bắc

 

0918370382

80    

Nguyễn Văn Hoa

HT.  TH 2 Khánh Bình Tây Bắc

 

0919905571

81    

Nguyễn Văn Sol

Phó HT.  TH 2 Khánh Bình Tây Bắc

 

0919102602

82    

Trịnh Hoàng Hổ

HT - TH3 Khánh Bình Tây Bắc

 

0919716716

83    

Huỳnh Văn Quyền

Phó HT - TH3 Khánh Bình Tây Bắc

 

0919948933

84    

Huỳnh Châu Âu

HT.  TH 4 KBT BẮC.

 

0913848113

85    

Bùi Hữu Đà Giang

Phó HT.  TH 4 KBT BẮC

 

0919230310

86    

Nguyễn Thị Hạnh

HT. TH 1 TRẦN VĂN THỜI

 

0919449945

87    

Nguyễn Thị Muổn

Phó HT. TH 1 TRẦN VĂN THỜI

 

0919469219

88    

Trần Thị Loan

Phó HT. TH 1 TRẦN VĂN THỜI

 

0917860700

89    

Phùng Bé Ba

HT.Tiểu học 2 Trần Văn Thời

 

0917177963

90    

Sử Kiều Oanh

Phó HT Tiểu học 2 Trần Văn Thời

 

0834061316

Trung học cơ sở

    1         

Lê Bé Năm

HT.  THCS 1 Lợi An

 

0814032124

    2         

Ngô Trường Đời

Phó HT. THCS 1 Lợi An

 

0942154315

    3         

Trần Quốc Khải

Phó HT. THCS 2 Lợi An

 

0946088577

    4         

Trịnh Văn Lập

HT.  THCS  Khánh Bình

 

0917868079

    5         

Vũ Xuân Hà

HT.  THCS Khánh Bình Đông

 

0826292878

    6         

Nguyễn Đức Lin

Phó HT. THCS Khánh Bình Đông

 

0949452255

    7         

Nguyễn Văn Nghị

HT.  THCS Phạm Chí Hiền

 

0915714691

    8         

Lê Trọng Thịnh

Phó HT. THCS Phạm Chí Hiền

 

0948583101

    9         

Nguyễn Xuân Hùng

HT. THCS1 Sông Đốc

 

0919901181

  10       

Lương Thái An

Phó HT THCS1 Sông Đốc

 

0918323609

  11       

Nguyễn Văn Quyết

Phó HT THCS1 Sông Đốc

 

0919625559

  12       

Phạm Văn Khởi

HT.  THCS 2 Sông Đốc

 

0916695959

  13       

Châu Minh Hiếu

Phó HT. THCS 2 Sông Đốc

 

0919940070

  14       

Đặng Minh Hậu

HT.  THCS 1 Khánh Hải

 

0919325901

  15       

Dương Đức Minh

Phó HT. THCS1 Khánh Hải

 

0919928982

  16       

Đặng Minh Sơn

HT.  THCS 2 Khánh Hải

 

0915658156

  17       

Nguyễn Hùng Văn

Phó HT. THCS 2 Khánh Hải

 

0838937373

  18       

Huỳnh Việt Nam

HT.  THCS Trần Hợi

 

0915997078

  19       

Nguyễn Xuân Lợi

Phó HT. THCS Trần Hợi

 

0919901753

  20       

Huỳnh Phước Trung

Phó HT. THCS Vồ Dơi

 

0915754377

  21       

Vũ Văn Nam

HT.  THCS Khánh Lộc

 

0918786049

  22       

Võ Việt Dũng

Phó HT. THCS Khánh Lộc

 

0917531250

  23       

Huỳnh Hữu Thuận

HT trường THCS U Minh

 

0386044388

  24       

Lương Văn Thạnh

Phó HT. THCS U Minh

 

0943631170

  25       

Nguyễn Mạnh Hùng

HT.  THCS Phong Điền

 

0932981777

  26       

Đỗ Chí Linh

Phó HT – THCS Phong Điền

 

0917177167

  27       

Trần Việt Thắng

HT.  THCS 2 Phong Điền

 

0918601371

  28       

Phan Thái Dương

Phó HT – THCS 2 Phong Điền

 

0948394038

  29       

Phan Quốc Nam

HT. THCS Phong Lạc

 

0917940006

  30       

Lê Văn Lăng

PHT. THCS Phong Lạc

 

0947720112

  31       

Đặng Văn Minh

HT.  THCS Khánh Bình Tây

 

0949890336

  32       

Tô Minh Tấn

Phó HT. THCS Khánh Bình Tây

 

0919966796

  33       

Lưu Xuân Phước

Phó HT. THCS Khánh Bình Tây Bắc

 

0919.455.173

  34       

Lê Văn Thắng

HT.  THCS Lâm Ngư Trường

 

0382255336

  35       

Nguyễn Chí Khang

Phó HT. THCS Lâm Ngư Trường

 

0916598290

  36       

Nguyễn Văn Đấu

HT  THCS TT  TVT

6276678

0919733115

  37       

Ngô Thị Nhung

Phó HT. THCS TT TVT

6276678

0915849636

  38       

Mai Văn Hà

Phó HT. THCS TT TVT

6276678

0919624620

  39       

Lê Thành Chi

HT.  THCS Khánh Hưng

 

0915.717.626

  40       

Trương Hùng Cao

Phó HT. THCS Khánh Hưng

 

0919.704.200