Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 13 318
  • Tất cả: 557498
Đăng nhập
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

-  Điện thoại: 0290 3684868

- Đ/c: QL 1A, Ap cây trâm, Xã Định Bình, TP Cà Mau

- Email: trungtamhotroptgdhoanhap@camau.edu.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Nguyễn Nga Giám đốc 3 683 009 0918. 577 246
2 Giã Tố Quyên Chủ tịch Công đoàn 0917.177.233
3 Phạm Việt Thắng Kế toán 3 684 868 0949.863.227
4 Nguyễn Thị Thủy Thủ quỹ 3 684 868 0916.011.399
5 Nguyễn Thị Kim Thoa TP. Hành chính - QT 3 684 868 0913.325.348