Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!                                     Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!                                                                                                 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!
Thống kê truy cập
 • Đang online: 17
 • Hôm nay: 1,842
 • Trong tuần: 1,842
 • Tất cả: 3,229,591
 • 26/02/2024

  Thanh tra Trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

  Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 19/02/2024 của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau về việc Thanh tra Trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; nội dung thanh tra Trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các quy định của ngành; Pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

     

 • 26/02/2024

  Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2024

  Thực hiện theo Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 02/01/2024 của Giám đốc sở GD&ĐT về Tiếp công dân năm 2024 (bao gồm: Tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân thường xuyên tháng 3/2024

 • 31/01/2024

  Lịch tiếp công văn tháng 2 năm 2024

  Nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

 • 31/01/2024

  Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2024

  - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN; Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, của UBND tỉnh Cà Mau về công tác PCTN, tiêu cực. - Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 • 16/01/2024

  Kế hoạch công tác Pháp chế năm 2024

  - Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. - Triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2024 trong toàn Ngành, đảm bảo pháp luật được xây dựng và thi hành nghiêm túc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển. - Triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ công tác pháp chế theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của tỉnh Cà Mau. - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

 • 10/01/2024

  Lịch tiếp công dân tháng 01/2024

  Trên cơ sở Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 02/01/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau về việc tiếp công dân năm 2024. Sở GD&ĐT thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01/2024 cụ thể (file đính kèm).

 • 03/01/2024

  Tiếp công dân 2024

  Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Tiếp công dân đúng theo quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT và thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc trong công tác tiếp công dân. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, không để đơn thư tồn động kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

 • 26/09/2023

  Thông kê văn bản QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo

  Thống kê văn bản thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo

 • 25/09/2023

  Hướng Dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 về công tác Pháp chế

  Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các đơn vị, trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP