Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 412
 • Trong tuần: 13 379
 • Tất cả: 557559
Đăng nhập
 • 25/03/2022

  Hướng Dẫn công tác Pháp chế năm học 2021-2022

  Xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các đơn vị, trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

 • 25/03/2022

  Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2022

  Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng. 

 • 17/03/2022

  Kiểm tra các cơ sở giáo dục trên đia bàn tỉnh Cà Mau

  Thực hiện Công văn 623/BGDĐT-TTr ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.