Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 771
 • Trong tuần: 16,676
 • Tất cả: 3,407,181
 • 16/01/2024

  Kế hoạch công tác Pháp chế năm 2024

  - Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. - Triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2024 trong toàn Ngành, đảm bảo pháp luật được xây dựng và thi hành nghiêm túc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển. - Triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ công tác pháp chế theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2024 của tỉnh Cà Mau. - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. 

 • 26/09/2023

  Thông kê văn bản QPPL thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo

  Thống kê văn bản thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo

 • 25/09/2023

  Hướng Dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 về công tác Pháp chế

  Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các đơn vị, trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

 • 16/06/2023

  Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2023

  Kế hoạch số 1977/KH-SGDĐT ngày 15/6/2023 của Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2023, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

 • 22/05/2023

  Bộ Pháp điển

  Căn cứ Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 của Bộ Tư pháp về công tác pháp điển hệ thống QPPL. Tích hợp Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điển tử của địa phương và Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

 • 25/03/2022

  Hướng Dẫn công tác Pháp chế năm học 2021-2022

  Xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các đơn vị, trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP