Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 13 431
  • Tất cả: 557611
Đăng nhập
  • 25/03/2022

    Hướng Dẫn công tác Pháp chế năm học 2021-2022

    Xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các đơn vị, trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP