Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 536
  • Trong tuần: 3,283
  • Tất cả: 3,487,810
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :  329/QĐ-SGDĐT  ngày 02/08/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

a. Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản có liên quan về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

2. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đã ban hành.

3. Góp phần xây dựng quy hoạch, triển khai kế hoạch phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của tỉnh, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt.

4. Giúp Giám đốc quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học và chăm sóc trẻ, học sinh của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trong cả tỉnh theo từng học kì và năm học. Đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các lĩnh vực phụ trách.

5. Tham mưu và trình Giám đốc để xây dựng và quản lý tốt về các điều kiện trường mầm non, giáo dục phổ thông đạt mức chất lượng tối thiểu, trường chuẩn quốc gia. Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý giáo dục, giảng dạy và chăm sóc trẻ, học sinh.

6. Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên.

7. Theo dõi hoạt động các đề án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

8. Chỉ đạo, theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học ở cấp học mầm non, phổ thông.

9. Tham mưu tổ chức các Hội thi, cuộc thi, hoạt động ngoại khóa thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

10. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

11. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để tham mưu giúp Giám đốc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra các mặt công tác thuộc giáo dục mầm non, phổ thông và các nội dung khác được phân công; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng nội dung, kế hoạch và hướng dẫn công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên theo định kỳ và thường xuyên. 

12. Theo dõi chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

13. Xây dựng các loại biểu mẫu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho chuyên môn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

14. Chủ trì, tổ chức các kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông : Thi tuyển sinh vào lớp 10 (THPT, trường chuyên), thi nghề phổ thông. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả học nghề và thi nghề phổ thông và cấp chứng chỉ nghề phổ thông ở các đơn vị trường học, trung tâm, cơ sở dạy nghề.

15. Theo dõi, kiểm tra việc chuyển trường.

16. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan tham mưu thực hiện công tác quản lý học sinh và  sinh viên, cụ thể như: xây dựng trường học an toàn, công tác giao thông an toàn, cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học; phong trào tình nguyện học sinh, sinh viên trong trường học.

17. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác y tế trường học, truyền thông giáo dục sức khỏe và vệ sinh môi trường trong nhà trường.

18. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên.

19. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ dạy bổ túc văn hoá. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung dạy tin học, ngoại ngữ; hoạt động dạy thêm, học thêm.

20. Kiểm tra đôn đốc các Phòng GD&ĐT trong công tác quản lý, chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền, vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội trong công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng và tổ chức hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng.

# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Số nội bộ
Cơ quan Di động
V Phòng Giáo dục Mầm non - Phổ thông
1
Trưởng phòng 3832385
170
2 Võ Quốc Thống Phó Trưởng phòng 3822367
157
3 Hồ Thành Nhựt Phó Trưởng phòng 3822367
157
4 Võ Thanh Liêm Chuyên viên 3822367
157
5 Đoàn Công Lực Chuyên viên 3822367
157
6 Hồ Huỳnh Phương Mai Chuyên viên 3822409
128
7 Lê Mỹ Kiều Chuyên viên 3822409
128
8 Hà Thanh Hải Chuyên viên  3822409    128
 9  Lý Thị Bích Thảo  Chuyên viên   3822409    128
 10  Nguyễn Thị Thùy Linh  Chuyên viên    3822409     128