Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 1 866
  • Tất cả: 249245
Đăng nhập
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CÁI NƯỚC

- Điện thoại: 0290 3883539 

- Địa chỉ: Khóm 2, TT Cái Nước, huyện Cái Nước

- Email: pgdcainuoc.camau@moet.edu.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ – Đơn vị

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Cơ quan Phòng GD&ĐT

    1          

Nguyễn Minh Phụng

Trưởng phòng

3883539

0919133885

    2          

Phạm Minh Đương

 

Phó Trưởng phòng

3883746

0918334842

    3          

Trần Quốc Trí

 

Phó Trưởng phòng

3502436

0913767210

    4          

Ong Văn Đủ

 Kế toán trưởng

3883384

0913998324

    5          

Tô Minh Tập

Chuyên viên tổ chức

3883539

0919230546

    6          

Nguyễn Hữu Lộc

Chuyên viên THCS

3883539

0913986129

    7          

Lê Hoàng Thám

Chuyên viên VT

3883539

0913103092

    8          

Nguyễn Ngọc Nhã

Chuyên viên Tiểu học, Mầm non

3883539

0914678044

Mẫu giáo-Mầm non

1        

Hồng Kim Chủng

HT  MN Hữu nghị Việt – Đức

 

0947349558

2        

Lê Thị Ánh Tuyết

PHT  MN Hữu nghị Việt – Đức

 

0917653558

3        

Lê Thúy Hồ

PHT  MN Hữu nghị Việt – Đức

 

0948088138

4        

Võ Hồng Quởn

HT  MG Thạnh Phú

3821504

0916917755

5        

Quách Kim Đồng

PHT  MG Thạnh Phú

3821504

01237097234

6        

Thái Thị Mỏng

PHT  MG Thạnh Phú

3821504

0945205446

7        

Nguyễn Tố Loan

HT  MG Hoa Sen

3773310

0942666526

8        

Nguyễn Kim Thi

PHT  MG Hoa Sen

3773310

0916737968

9        

Hồ Cẩm Tú

PHT  MG Hoa Sen

3773310

0945276045

10       

Nguyễn Mỹ Xuyên

HT  MG Sơn Ca

 

0916213367

11       

Trương Lệ Huyền

PHT  MG Sơn Ca

 

0949699499

12       

Đặng Thị Lùng

PHT  MG Sơn Ca

 

0858090580

13       

Trần Vũ Trúc Hà

HT  MG Hoạ Mi

2242632

0946148424

14       

Lê Thị Ngọc Vĩnh

PHT  MG Họa Mi

2242632

0912130105

15       

Quách Hồng Tươi

PHT  MG Họa Mi

2242632

0917475346

16       

Nguyễn Anh Thư

HT  MG Tuổi Thơ

 

0917890446

17       

Nguyễn Hồng Thắm

HT  MG Tân Hưng Đông

2471949

0917637541

18       

Trần Hằng Ni

PHT MG Tân Hưng Đông

 

0915982176

19       

Lê Thị Loan Thảo

PHT MG Tân Hưng Đông

 

0919317828

20       

Nguyễn Kim Tuyến

HT  MN Thị trấn Cái Nước

2212389

0946804750

21       

Nguyễn Bích Vân

PHT  MN Thị trấn Cái Nước

2212389

01249886734

22       

Lê Mỹ Diện

PHT  MN Thị trấn Cái Nước

2212389

0944282446

23       

Hà Thị Thanh

HT  MN Hoa Mai

3881663

0978681669

24       

Lê Hồng Yến

PHT  MN Hoa Mai

 

0949451151

25       

Phan Kiều Trang

PHT  MN Hoa Mai

 

0915157178

26       

Trần Thị Tuyết Nga

HT  MG Măng Non

 

0919657098

27       

Nguyễn Bích Tiên

PHT  MG Măng Non

 

0932966711

28       

Trần Kim Diền

HT rường MG Đông Thới

 

0949784320

29       

Đặng Thị Nga

PHT  MG Đông Thới

 

0943724947

Tiểu học

1        

Nguyễn Văn Chính

HT   TH Lương Thế Trân

3779016

0946696334

2        

Trần Thanh Tuân

PHT   TH Lương Thế Trân

3779016

0919606854

3        

Nguyễn Thành Nhu

HT   TH Trung Hưng

 

0918419344

4        

Hồ Văn Cuộc

PHT   TH Trung Hưng

 

0915717052

5        

Nguyễn Thanh Bảy

HT   TH Thạnh Phú 1

 

0919266817

6        

Nguyễn Minh Nhất

PHT   TH Thạnh Phú 1

 

0915718656

7        

Châu Thanh Phong

HT   TH Thạnh Phú 2

 

0916435646

8        

Phan Văn Vinh

PHT   TH Thạnh Phú 2

3821112

0919872676

9        

Lê Văn Đoàn

HT   TH Thanh Phú 3

 

0918571803

10       

Chiêm Văn Khang

PHT   TH Thạnh Phú 3

 

0915717432

11       

Nguyễn Văn Diễn

HT   TH Phú Hưng

 

0916577202

12       

Nguyễn Minh Bộ

PHT   TH Phú Hưng

 

0917166736

13       

Phạm Ngọc Hân

HT   TH Phú Hưng A

3773060

0984271676

14       

Nguyễn Văn Dân

HT   TH Phú Hưng C

3773340

01916577202

15       

Nguyễn Lý Xẻng

PHT   TH Phú Hưng C

3773460

0914912123

16       

Nguyễn Thanh Phong

HT   TH Phú Hưng B

3773340

0918833196

17       

Lê Thanh Tùng

PHT   TH Phú Hưng B

3773340

0918668141

18       

Phan Hải Lâm

HT   TH Hưng Mỹ 1

 

0944835839

19       

Phạm Hồng Út

PHT   TH Hưng Mỹ 1

 

0919266482

20       

Nguyễn Thành Đảm

PHT   TH Hưng Mỹ 1

3880011

0916718654

21       

Trần Văn Trung

HT   TH Hòa Mỹ 1

 

0919569120

22       

Vương Hữu Quốc

PHT   TH Hòa Mỹ 1

 

0917825569

23       

Trương Văn Ây

HT   TH Hòa Mỹ 2

 

0984489847

24       

Nguyễn Tấn Lực

PHT   TH Hòa Mỹ 2

 

0919580682

25       

Lê Thanh Nghị

HT   TH Tân Hưng 1

3770007

0919459044

26       

Huỳnh Văn Thu

PHT   TH Tân Hưng 1

3770007

0915994789

27       

Trần Thanh Hùng

HT   TH Tân Hưng 2

 

0918571608

28       

Võ  Văn Khái

PHT   TH Tân Hưng 2

 

0919345650

29       

Trương Hùng Cường

HT   TH Tân Hưng 3

 

0919230123

30       

Nguyễn Văn Hiếu

PHT  TH Tân Hưng 3

 

919624478

31       

Phạm Hoàng Sơn

HT  TH Thạnh Hưng

2466323

0918571902

32       

Tiêu Tiến Thành

PHT  TH Thạnh Hưng

2466323

0918571806

33       

Nguyễn Kim Chi

PHT  TH Tân Hưng Đông 1

3502095

01232272848

34       

Nguyễn Thái Hoàng

HT  TH Tân Hưng Đông 2

 

0917606209

35       

Đinh Thanh Lam

PHT  TH Tân Hưng Đông 2

 

0919198309

36       

Nguyễn Thanh Hồng

HT  TH Cái Nước 1

3502095

0915717366

37       

Trần Văn Hùng

PHT  TH Cái Nước 1

3883738

0918986412

38       

Đặng Hoàng Nhịn

PHT  TH Cái Nước 1

 

0913648040

39       

Trần Minh Kha

HT  TH Cái Nước 2

3883257

0919163199

40       

Nguyễn Hoàng Lạc

HT  TH Cái Nước 2

 

0913620975

41       

Nguyễn Văn Nhớ

HT  TH Đông Thới 1

 

0915888115

42       

Hồ Văn Tròn

PHT  TH Đông Thới1

 

0915884203

43       

Bùi Văn Bàn

HT  TH Đông Thới 2

 

0919024473

44       

Nguyễn Văn Tăng

PHT  TH Đông Thới 2

 

01254997996

45       

Võ Văn Dững

HT  TH Đông Thới 3

 

0918679676

46       

Nguyễn Thành Diễn

HT  TH Đông Thới 3

 

0918378920

47       

Võ Thành Bảo

HT  TH Đông Hưng 2

 

0912230548

48       

Lê Văn Sil

PHT  TH Đông Hưng 2

 

0947754455

49       

Lê Thanh Tịnh

HT  TH Trần Thới 1

3502007

0919349044

50       

Đoàn Quốc Lâm

PHT  TH Trần Thới 1

 

0919424166

51       

Trần Văn Đâu

HT  TH Trần Thới 2

 

01668800818

52       

Dương Thu Hiện

PHT  TH Trần Thới 2

 

01292515468

THCS

    1          

Lâm Việt Bắc

HT  THCS Hoà Trung

 

0917941416

    2          

Nguyễn Hoàng Giỏi

PHT  THCS Hoà Trung

 

0939651615

    3          

Phạm Huy Mười

HT  THCS Trần Quốc Toản

3820574

0919631711

    4          

Nguyễn Huy Thục

PHT  THCS Trần Quốc Toản

3820574

0918611470

    5          

Đoàn Thanh Luỹ

HT  THCS Tân Hưng

 

0913182293

    6          

Lê Văn Liệt

PHT  THCS Tân Hưng

 

0985768906

    7          

Trương Thanh Toàn

HT  TH-THCS Thạnh Hưng

 

0945565547

    8          

Lê Nha Trang

PHT  TH-THCS Thạnh Hưng

 

0918051702

    9          

Đoàn Ngọc Âu

PHT   TH-THCS Thạnh Hưng

 

09169717151

  10        

Trần Hồng Dương

HT  THCS Quang Trung

 

0918571382

  11        

Vũ Ngọc Sơn

PHT  THCS Quang Trung

3880346

0941333380

  12        

Lê Quốc Thới

HT  THCS Hòa Mỹ

 

0918571369

  13        

Dương Minh Gơ

PHT  THCS Hòa Mỹ

 

0944413729

  14        

Phạm Văn Lâm

HT  TH-THCS Tân Hưng Đông

 

0947754545

  15        

Lê Hoàng Giang

PHT  TH- THCS Tân Hưng Đông

 

0918883402

  16        

Nguyễn Thanh Tùng

HT  THCS Cái Nước

3883342

0917535262

  17        

Nguyễn Sơn Hải

PHT  THCS Cái Nước

3883342

0918320085

  18        

Lê Minh Kha

HT  TH-THCS  Trần Thới

 

0917664544

  19        

Phan Mỹ Nhủ

PHT  TH-THCS  Trần Thới

3881418

1665349875

  20        

Nguyễn Văn Minh

PHT  TH-THCS  Trần Thới

 

0918124572

  21        

Lê Văn Phi

HT  TH-THCS Võ Thị Sáu

 

0918704608

  22        

Võ Văn Lắm

PHT  TH-THCS Võ Thị Sáu

 

0946928660

  23        

Đặng Chí Toàn

PHT  TH,THCS Võ Thị Sáu

 

0918786971

  24        

Nguyễn Thanh Huỳnh

HT  TH-THCS Đông Hưng

 

01234587949

  25        

Hồ Thị Kim Chính

PHT  TH-THCS Đông Hưng

 

01272917504

  26        

Lê Minh Hồng

PHT  TH-THCS Đông Hưng

 

0919657756

  27        

Lê Minh Tẳng

HT  THCS Đông Thới

3760015

0918025866

  28        

Nguyễn Văn Chí

PHT  THCS Đông Thới

3760015

0916350205