Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 13 358
  • Tất cả: 557538
Đăng nhập
Trường THPT Hồ Thị Kỷ

 - Điện thoại: (0290)3 832133

 - Đ/c: Số 7, đường Lý Bôn, Phường 2, thành phố  Cà Mau

 - Email: c3hothiky.camau@moet.edu.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Châu Văn Tuy Hiệu trưởng 3.838.487 0918.305.764
2 Nguyễn Văn Bàng Phó Hiệu trưởng 3.822.275 0983.828.151
3 Quách Minh Gia  Phó Hiệu trưởng 0918.242.825
4 Huỳnh Bá Nghĩa Phó Hiệu trưởng 3.822.275 0918.647.660
5 Ngô Trường Thọ  Chủ tịch Công đoàn
0919.177.654
6 Nguyễn Cẩm Giang Kế toán 3.832.133 0943.403.511
7 Trần Việt Thanh Văn phòng 3.832.133 0918.912.757