Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 1 928
  • Tất cả: 249307
Đăng nhập
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẦM DƠI

- Điện thoại: Văn phòng : 0290 3858241

- Địa chỉ : Số 140 khóm 1 Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

- Email: pgddamdoi@camau.edu.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ – Đơn vị

Điện thoại

Cơ quan

Di động

 Cơ quan Phòng GD&ĐT

   1         

Võ Lợi

Trưởng phòng

 

0918 349 475

   2         

Liêu Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

3858 511

0918 466 245

   3         

Trần Thanh Văn

Phó Trưởng phòng

 

0918 355114

   4         

Mai Lâm Xanh

Công chức phụ trách Tổ chức

 

0918 878 636

 

 

   5         

Tăng Kim Trang

Công chức phụ trách Văn phòng

3858 241

0948 746 766

   6         

Trần Minh Luân

Công chức phụ trách Kế toán

3858310

0944 692 484

   7         

Phan Văn Thắng

Công chức phụ trách Kế toán

3858310

0917 953 199

   8         

Lý Thái Kiện

Công chức phụ trách CM THCS

3856041

0947 355 676

   9         

Lư Trung Thành

Công chức phụ trách CM Tiểu học

3857694

0915 888 709

10       

Nguyễn Hoàng Nam

Công chức phụ trách  CM Tiểu học

3857694

0919 024 465

11       

Trần Trúc Linh

Công chức phụ trách  CM Mầm non

3857694

0918 257 500

12       

Võ Lợi

Trưởng phòng

 

0918 349 475

13       

Liêu Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

3858 511

0918 466 245

14       

Trần Thanh Văn

Phó Trưởng phòng

 

0918 355114

Mẫu giáo-Mầm non

   1        

Lê Ái Kiều

Hiệu trưởng Mầm non Thị Trấn

 

0913 858 533

   2        

Mai Thị Hường

Phó Hiệu trưởng Mầm non Thị Trấn

 

0946 559 934

   3        

Ngô Thị Luyên

Phó Hiệu trưởng MG Sen Hồng

 

0974 778 005 

   4        

Nguyễn Hồng Nga

Hiệu trưởng Mẫu giáo Sen Hồng

 

0918 209 629

   5        

Lê Thị Huệ

Hiệu trưởng MG Tân Đức

 

0859 299 149

   6        

Đỗ Thị Thu Đông

Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Tân Đức

 

0948 648 237

   7        

Lý Mỹ Đèo

Hiệu trưởng Mẫu Giáo Tạ An Khương Nam

 

0917 715 367

   8        

Nguyễn Thu Hiền

Phó Hiệu trưởng MG Tạ An Khương Nam

 

0962 199 799

   9        

Trần Kim Em

Hiệu trưởng MG Tạ An Khương

 

0918 633 119

10      

Lê Mộng Nghi

Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Tạ An Khương

 

0917 939 320

11      

Lê Kim Ngân

Hiệu trưởng MG Vàm Đầm

 

0917 475 370

12      

Nguyễn Xuân Mới

Phó Hiệu trưởng MG Vàm Đầm

 

0917 937446

13      

Trần Cẩm Vân

Phó Hiệu trưởng MN Chà Là

 

0916 540 787

14      

Trần Hồng Nhung

Phó Hiệu trưởng MN Chà Là

 

0947 137 207

15      

Trần Thanh Nhàn

Hiệu trưởng MN Cái Keo

 

0919 727 445

16      

Huỳnh Chúc Phương

Phó Hiệu trưởng MN Cái Keo

 

0943 805772 

17      

Hồ Mộng Đẹp

Phó Hiệu trưởng MN Cái Keo

 

0914 248 195

18      

Nguyễn Phương Huệ

 Hiệu trưởng MG Tân Dân

 

0914 219 243

19      

Dương Bích Hường

Phó Hiệu trưởng MG Tân Dân

 

0919 625 499

20      

Huỳnh Phượng Kiều

Hiệu trưởng MG Tân Duyệt

 

0948 567 119

21      

Trà Kiều Hoa

Phó Hiệu trưởng MG Tân Duyệt

 

0918 499 221

22      

Huỳnh Lan

Phó Hiệu trưởng MG Tân Duyệt

 

0942 289 168

23      

Võ Kim Quyên

Hiệu trưởng MG Thanh Tùng

 

0919 111892

24      

Lưu Thị Út

Phó Hiệu trưởng MG Thanh Tùng

 

0945 094 502

25      

Trần Bích Chi

Hiệu trưởng MG Tân Trung

 

0913 119 356

26      

Huỳnh Thúy Diệu

Phó Hiệu trưởng MG Tân Trung

 

0947 680 606

27      

Phạm Hồng Tho

Phó Hiệu trưởng MG Tân Trung

 

0918 829909 

28      

Văn Bích Thủy

Hiệu trưởng MG Ngọc Chánh

 

0919 625 025

29      

Trần Thị Tố Loan

Phó Hiệu trưởng MG Ngọc Chánh

 

01247 076 166

30      

Lê Kim Thúy

Phó Hiệu trưởng  MG Ngọc Chánh

 

01279135559 

31      

Trần Thúy Phượng

Hiệu trưởng MG Quách Phẩm Bắc

 

0945 789927

32      

Dương Huyền Chân

Phó Hiệu trưởng MG Quách Phẩm Bắc

 

 

33      

Trần Thị Thu

Phó Hiệu trưởng MG Quách Phẩm Bắc

 

0837151662

34      

Trần Thanh Nhàn

Hiệu trưởng MG Tân Tiến

 

01296 357928

35      

Trịnh Thị Nhung

Phó Hiệu trưởng MG Tân Tiến

 

0817226332

36      

Lê Ánh Trang

Hiệu trưởng MG TAK Đông

 

0949 795 337

37      

Nguyễn Ngọc Triệu

Phó Hiệu trưởng MG TAK Đông

 

01234 48777

Tiểu học

   1        

Nguyễn Tiến Dũng

HT TH Ngô Bình An

 

0919 626 256

   2        

Trần Thị Quỳnh Dao

Phó HT  TH Ngô Bình An

 

0916 419 593

   3        

Nguyễn Thị Ngọc Tươi

HT  TH Phan Ngọc Hiển

 

0918 218 129

   4        

Nguyễn Trúc Linh

Phó HT TH Phan Ngọc Hiển

 

0854 558 391

   5        

Nguyễn Hữu Thọ

Phó HT TH Phan Ngọc Hiển

 

'0919310969 

   6        

Trần Thanh Sơn

HT TH Thành Điền

 

0918664512

   7        

Lê Văn Năm

Phó HT TH Mương Điều

 

0918113098

   8        

Trần Văn Út

HT TH Mương Điều

 

0919925831

   9        

Trần Văn Thảo

Phó HT TH Thành Điền

 

0919188756

10      

Trần Việt Khái

HT TH TAK Nam

 

0919 053 993

11      

Quách Hải Tùng

Phó HT TH TAK Nam

 

0918572722

12      

Trần Minh Nam

Phó HT TH TAK Nam

 

0919 111 874

13      

Nguyễn Văn Nghiêm

HT TH Tân Thới

 

0918339684

14      

Trịnh Công Sơn

Phó HT TH Tân Thới

 

0919111534

15      

Hồ Thanh Tuấn

HT TH Thới Phong

 

0918247163

16      

Nguyễn Quốc Việt

Phó HT TH Thới Phong

 

0915720661

17      

Phan Văn Tuấn

HT TH Tân Đức

 

0919713711

18      

Nguyễn Minh Chiến

Phó HT TH Tân Đức

 

0919925002

19      

Tiêu Hồng Thắm

HT TH Tân Phước

 

0915717597

20      

Ngô Thanh Bằng

Phó HT TH Tân Phước

 

0943349609

21      

Trịnh Minh Đương

HT TH Hiệp Bình

 

0918 246 321

22      

Phùng Minh Thắng

Phó HT TH Hiệp Bình

 

01243 222 727

23      

Lê Thanh Thảo

HT TH Hòa Bình

 

01239297167

24      

Lê Tuyết Trinh

Phó HT TH Hòa Bình

 

01239695298

25      

Tiêu Hoàng Khởi

HT TH Thuận Hòa

 

0919625026

26      

Thi Văn Phúc

HT TH Tân Thuận

 

0939965915

27      

Tô Chiến Trận

Phó HT TH Tân Thuận

 

0919948800

28      

Hà Ngọc Tính

Phó HT TH Tân Thuận

 

0947300504

29      

Phạm Trúc Giang

HT TH Long Hòa

 

0918640676

30      

Nguyễn Chí Linh

Phó HT TH Long Hòa

 

0913620382

31      

Lâm Kim Tiên

HT  TH Tân Tiến

 

0945862350

32      

Mã Minh Cảnh

Phó HT TH Tân Tiến

 

 

33      

Chung Hoàng Kiệt

Phó HT TH Tân Tiến

 

 

34      

Ngô Bình Xuyên

HT TH Vàm Đầm

 

0916666617

35      

Lê Chí Hưởng

Phó HT TH Vàm Đầm

 

0945864024

36      

Đặng Minh Hoài

HT TH Hồng Phước

 

0913779859

37      

Trịnh Hoàng Minh

Phó HT TH Hồng Phước

 

0918828131

38      

Trần Chí Dũng

HT TH Hố Gùi

 

0919688993

39      

Nguyễn Văn Nhi

Phó HT TH Hố Gùi

 

0915486533

40      

Nguyễn Tấn Ngọc

HT TH Tân Điền

 

0919801269

41      

Triệu Thanh Rịnh

Phó HT TH Tân Điền

 

0934117389

42      

Phạm Đức Thạnh

Phó HT TH Tân Điền

 

0918633300

43      

Lâm Ngọc Quyển

HT TH Thanh Tùng

 

0918686805

44      

Trần Thanh Tươi

Phó HT TH Thanh Tùng

 

0918674967

45      

Đào Minh Thắng

HT TH Ngọc Chánh

 

0918.411.516

46      

Nguyễn Hoàng Kiếm

Phó HT TH Ngọc Chánh

 

0918378611

47      

Tạ Chí Thẩm

HT TH Tân Hùng

 

0919757306

48      

Đoàn Văn Út

Phó HT TH Tân Hùng

 

0914 545449

49      

Trà Thanh Trí

HT TH Tân Dân

 

0918 151 183

50      

Đoàn Ngọc Sơn

Phó HT TH Tân Dân

 

0919 525 099

51      

Nguyễn Ngọc Sang

HT TH Tân Hồng

 

0983785985

52      

Đoàn Vui Tươi

Phó HT TH Tân Hồng

 

0919.133.836

53      

Trần Út Đẹp

HT TH Tân Duyệt

 

0919021663

54      

Đinh Thùy Trang

Phó HT TH Tân Duyệt

 

0916861945

55      

Trần Quang Khẳng

HT TH Trần Văn Phán

 

0918 664 562

56      

Huỳnh Văn Ửng

Phó HT TH Trần Văn Phán

 

0949 129 872

57      

Ngô Văn Huy

HT TH Chà Là

 

0916 914 324

58      

Trần Quang Nghị

Phó HT  TH Chà Là

 

'0919219255 

59      

Đinh Quốc Sử

Phó HT TH Chà Là

 

0919 325 379

60      

Lê Phước Hậu

HT TH Tân Trung (Tân Trung)

 

0913122900

61      

Trần Minh Thanh

Phó HT TH Tân Trung (Tân Trung)

 

0918163800

62      

Nguyễn Hoàng Tứ

HT TH Thành Vọng

 

0919349856

63      

Trần Hồng Nhung

Phó HT TH Thành Vọng

 

0946944946

64      

Nguyễn Ngọc Tuấn

HT TH Cái Keo

 

0918346936

65      

Trương Anh Dũng

Phó HT TH Cái Keo

 

0919925494

66      

Tô Cường Phến

Phó HT TH An Lập

 

0919 925459

67      

Đỗ Minh Mẫn

HT TH Tân Trung (xã QP Bắc)

 

0977469404

68      

Nguyễn Phục Nguyên

Phó HT TH Tân Trung (QP Bắc)

 

0918664031

69      

Mai Thanh Sơn

HT TH Bến Bào

 

0919.346.735

70      

Ngô Quang Be

Phó HT TH Bến Bào

 

0914.432.786

THCS

   1        

Tạ Thanh Bự

HT THCS Dương Thị Cẩm Vân

 

0919 377 441

   2        

Trần Thanh Cần

Phó HT THCS Dương Thị Cẩm Vân

 

0919325057

   3        

Nguyễn Cúc Mai

Phó HT THCS Dương Thị Cẩm Vân

 

0918 099 798

   4        

Trần Thanh Vũ

HT THCS Tạ An Khương

 

0913397772

   5        

Huỳnh Minh Minh

Phó HT THCS Tạ An Khương

 

01689082943

   6        

Lê Chí Hiển

HT THCS Tạ An Khương Nam

 

0944126777

   7        

Mai Ngọc Lợi

Phó HT Tạ An Khương Nam

 

0919743338

   8        

Trịnh Quốc Khánh

HT THCS Nguyễn Huân

3859174

0913 265 557

   9        

Chu Thế Ninh

Phó HT THCS Nguyễn Huân

3859174

0947 480 947

10      

Nguyễn Ngọc Trường

HT THCS Tân Thuận

 

0919230210

11      

Trần Đức Thắng

HT THCS Thanh Tùng

 

0918561706

12      

Trần Văn Chiếm

Phó HT THCS Thanh Tùng

 

0914545123

13      

Trần Chí Kỳ

HT THCS Tân Duyệt

 

 

14      

Trần Dương Vũ

Phó HT THCS Tân Duyệt

 

0913858148

15      

Trần Quốc Khởi

HT THCS Tân Tiến

 

0919738885

16      

Đào Phương Khanh

Phó HT THCS Tân Tiến

 

0919115151

17      

Trịnh Thanh Liêm

HT THCS Long Hoà

 

0919.925.636

18      

Trần Thanh Việt

Phó HT THCS Long Hoà

 

0919.626.607

19      

Trần Tấn Hải

HT THCS Thới Phong

 

0919 607 231

20      

Nguyễn Thùy Dương

Phó HT THCS Thới Phong

 

01278 814 160

21      

Lê Văn Triều

HT THCS Trần Phán

 

0918.364.204

22      

Nguyễn Viê%3ḅt Đang

Phó HT THCS Trần Phán

 

0913767193

23      

Lê Văn Nhiệm

HT THCS Hiệp Bình

 

0919 789 843

24      

Trần Thanh Hiền

Phó HT  THCS Hiệp Bình

 

0919 643 567

25      

Nguyễn Công Phương

HT THCS Thành Vọng

 

0913 788 229

26      

Trịnh Văn Nuôi

Phó HT THCS Thành Vọng

 

 

27      

Nguyễn Văn Hải

HT THCS Quách Văn Phẩm

3850976

0919.654.404

28      

Nguyễn Quý Sự

Phó HT THCS Quách Văn Phẩm

 

0919704233

29      

Nguyễn Việt Bắc

Phó HT THCS Quách Văn Phẩm

 

 

30      

Hồ Quốc Cần

HT THCS Quách Phẩm Bắc

 

0918 572248

31      

Huỳnh Việt Hảo

Phó HT THCS Quách Phẩm Bắc

 

0916994207

32      

Trịnh Hoài Đức

HT THCS Tân Dân

 

0913 101 055

33      

Lư Văn Hợp

Phó HT THCS Tân Dân

 

0916 776 068

34      

Nguyễn Trường An

HT THCS Ngọc Chánh

 

0919 455 524

35      

Lê Quốc Việt

Phó HT  THCS Ngọc Chánh

 

01266 828 005

36      

Trần Thị Loán

HT THCS Phan Ngọc Hiển

 

0918918414

37      

Hà Ngọc Điền

Phó HT THCS Phan Ngọc Hiển

 

0936688856