Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 2 804
  • Tất cả: 247123
Đăng nhập
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN

- Điện thoại văn phòng : (0290) 3 719011

- Địa chỉ : Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển

- Email: pgdngochien.camau@moet.edu.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ – Đơn vị

Điện thoại

Cơ quan

Di động

 Cơ quan Phòng GD&ĐT

   1         

Trần Văn Út

Trưởng phòng

3.719.011

0982.378.155

   2         

Bùi Thanh Minh

Phó Trưởng phòng

 

0918.571438

   3         

Đỗ Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

3.719.011

0919.557.048

   4         

Lê Xuân Hùng

Chuyên viên phụ trách Tổ chức

3.719.011

0982.878.862

   5         

Huỳnh Việt Tiền

Chuyên viên phụ trách Văn phòng

3.719.011

0913.119.937

   6         

Võ Ngọc Thư

Chuyên viên Phụ trách Kế toán

 

0859.300.900

   7         

Nguyễn Thị Sáu

Chuyên viên phụ trách Mầm non

 

0913.754.657

   8         

Lê Thanh Thủy

Chuyên viên phụ trách Tiểu học

 

0913.327.402

   9         

Nguyễn Văn Khánh

Chuyên viên phụ trách THCS

 

0944.140.707

10        

Phạm Huy Trường

Chuyên viên phụ trách GDTX

 

0917.155.311

Mẫu giáo-Mầm non

   1 

Huỳnh Thị Oanh

HT. Trường Mẫu Giáo xã Tân Ân

597767

0913.663.400

   2 

Đào Trúc Ny

Phó HT. Trường Mẫu Giáo xã Tân Ân

597767

0917.646.495

   3 

Phùng Thị Thúy

HT, Trường Mẫu Giáo xã Tân Ân Tây

 

0986.476.365

   4 

Vũ Thị Hảo

Phó HT, Trường Mẫu Giáo xã Tân Ân Tây

 

0942715416

   5 

Nguyễn Thị Bích Hằng

HT,Trường Mẫu Giáo thị trấn Rạch Gốc

6.598.338

0982.287.267

   6 

Phạm Thị Hoa

Phó HT,Trường Mẫu Giáo thị trấn Rạch Gốc

 

0949.209.326

   7 

Vũ Thị Khẩn

HT, Trường Mẫu Giáo xã Viên An

3.872.528

0939.231.222

   8 

Tăng Thanh Thoản

Phó HT, Trường Mẫu Giáo xã Viên An

 

0944.374.909

   9 

Mã Kim Phượng

HT, Trường Mẫu Giáo xã Đất Mũi

 

0918.488.912

  10        

Tăng Thị Mỹ Phẩm

Phó HT, Trường Mẫu Giáo xã Đất Mũi

 

0917.955.133

  11        

Phan Trúc Ly

HT,Trường Mẫu Giáo xã Viên An Đông

 

0914.763.018

  12        

Vũ Thị Hiền

Phó HT, Trường Mẫu Giáo xã Viên An Đông

 

0939.962.028

  13        

Lê Phương Mãi

HT, Trường Mẫu Giáo xã Tam Giang Tây

 

0914.428.784

  14        

Phạm Thị Ngân

Phó HT, Trường Mẫu Giáo xã Tam Giang Tây

 

0949.968.776

Tiểu học

   1 

Châu Thanh Lâm

HT. Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang Tây

 

0913.158.197

   2 

Trần Quốc Vũ

Phó HT. Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang Tây

 

0919.631.321

   3 

Trần Phi Hùng

HT. Trường Tiểu học 2 xã Tam Giang Tây

 

0919.231.601

   4 

Đặng Hoàng Hận

Phó HT. Trường Tiểu học 2 xã Tam Giang Tây

 

0918.717.370

   5 

Trần Minh Đức

HT. Trường Tiểu học 3xã Tam Giang Tây

 

0941.587.829

   6 

Nguyễn Văn Tuấn

Phó HT. Trường Tiểu học 3 xã Tam Giang Tây

 

0829.118.116

   7 

Huỳnh Đắc Chung

HT. Trường Tiểu học 1 thị trấn Rạch Gốc

3.2244350

0913.714720

   8 

Võ Ngọc Diệp

PHT. Trường Tiểu học 1 thị trấn Rạch Gốc

3.2244350

0914.575360

   9 

Vũ Xuân Vĩnh

HT. Trường Tiểu học 2 thị trấn Rạch Gốc

 

0919948252

  10        

Nguyễn Văn Xuyên

 HT. Trường TH xã Tân Ân

 

 0919088747

  11        

Ngô Văn Tình

 PHT. Trường TH xã Tân Ân

 

 0343.054.881

  12        

Huỳnh Trúc Giang

PHT. Trường Tiểu học 1 xã Tân Ân Tây.

 

0918.489.487

  13        

Nguyễn Văn Hoàng

HT. Trường Tiểu học 3 xã Tân Ân Tây

6597468

0915.994.215

  14        

Nguyễn Thị Thơm

Phó HT. Trường  Tiểu học 3 xã Tân Ân Tây

 

0388.191.777

  15        

Phạm Viết Quân

HT. Trường Tiểu học 1 xã Viên An Đông

6598396

0945.564.575

 

  16        

Phạm Thị Nghị

Phó HT. Trường Tiểu học 1 xã Viên An Đông

 

0854557942

  17        

Huỳnh Văn Thơi

HT. Trường Tiểu học 2 xã Viên An Đông

 

0946446615

  18        

Trần Quang Điện

Phó HT. Trường Tiểu học 2 xã Viên An Đông

 

0976833700

  19        

Nguyễn Kế Nghiệp

Hiệu Trưởng Trường TH3 Viên An Đông

 

0916601944

  20        

Phan Hoàng Đệ

Phó Hiệu Trưởng Trường TH3 Viên An Đông

 

0916352172

  21        

Lê Đức Thành

HT. Trường Tiểu học 1 xã Viên An

3.872529

0917437004

  22        

Phan Văn Quảng

Phó HT. Trường Tiểu học 1 xã Viên An

3.872529

0919112742

  23        

Phạm Thị Quyên

HT. Trường Tiểu học 2 xã Viên An

3872812

0915720318

  24        

Lục Thị Minh Ngọc

Phó HT. Trường Tiểu học 2 xã Viên An

3872812

0947278272

  25        

Phan Văn Diễn

HT. Trường Tiểu học 4 xã Viên An

 

0918948618

  26        

Lê Minh Nhiều

PHT. Trường Tiểu học 4 xã Viên An

 

0943477200

  27        

Đoàn Văn Tiệp

HT. Trường Tiểu học 1 xã Đất Mũi

3870111

 0915 812 069

  28        

Tiêu Tấn Dũng

Phó HT. Trường Tiểu học 1 xã Đất Mũi

 

 0919 434 414

  29        

Mai Kiến Oanh

HT, trường tiểu học 2 xã Đất Mũi

 

0919626192

  30        

Nguyễn Văn Toàn

Phó HT, trường tiểu học 2 xã Đất Mũi

 

0917413572

  31        

Vũ Văn Kiên

HT. Trường TH3 xã Đất Mũi

3870322

0985037384

  32        

Đàm Thu Hà

Phó HT, Trường TH3 xã Đất Mũi

3870322

01689161874

THCS

   1 

Lê Ngọc Quang

HT. Trường THCS xã Tam Giang Tây

6599848

0947641631

   2 

Lê Văn Thức

PHT. Trường THCS xã Tam Giang Tây

 

0918.919.774

   3 

Trần Văn Tâm

HT, trường THCS xã Tân Ân Tây

 

0919657689

   4 

Nguyễn Văn Chụp

Phó HT, trường THCS xã Tân Ân Tây

 

0947649800

   5 

Phan Trường Sơn

HT, trường THCS xã Viên An Đông

3.873778

0347648647

   6 

Lại Mạnh Tường

HT, Trường THCS  xã Đất Mũi

3.870.648

0919.449.411

   7 

Lê Hồng Quân

Phó HT, Trường THCS xã Đất Mũi

3.870.648

0918.541.741

   8 

Lê Văn Tâm

Phó HT, Trường THCS xã Đất Mũi

 

0919657689

   9 

Hồ Sỹ Hưng

 HT, Trường THCS Bông Văn Dĩa

 

 0919623700

  10        

Tô Thanh Hiền

 Phó HT, Trường THCS Bông Văn Dĩa

 

 0919540096