Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 120
  • Trong tuần: 1 958
  • Tất cả: 249337
Đăng nhập
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN U MINH

- Điện thoại trực : 0290 3863070 

- Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn U Minh

- Email: pgduminh@camaueduvn

TT

Họ và tên

Chức vụ – Đơn vị

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Cơ quan Phòng GD&ĐT

   1         

Trần Hoàng Lạc

Trưởng phòng GD&ĐT

3863070

0907334254

  2         

Nguyễn Hữu Luân

Phó Trưởng phòng

3863070

0918679924

  3         

Huỳnh Việt Bắc

Phó Trưởng phòng

3863070

0945228852

  4         

Dư Thanh Hồng

Chuyên viên phụ trách TCCB

3863070

0917234353

  5         

Nguyễn Quang Cảnh

Kế toán

3863070

0918756733

  6         

Dương Hồ Vũ

CV - Phụ trách Văn thư

3863070

0917126498

  7         

Nguyễn Thành Khẩn

CV - Chuyên môn THCS

3863070

0919626853

  8         

Ngô Kim Đoan

CV- Chuyên môn Mầm non

3863070

0943799444

  9         

Quách Thành Tạo

CV - Chuyên môn Tiểu học

3863070

0919464012

Mẫu giáo-Mầm non

1      

Lê Hồng Điệp

HT trường MN Sơn Ca

 

0917959612

2      

Lương Hồng Cúc

PHT trường MN Sơn Ca

3864348

0949488477

3      

Lâm Ngọc Bích

HT trường MG Hoa Tường Vi

 

0915864348

4      

Quách Kim Thắm

PHT trường MG Hoa Tường Vi

 

0948501601

5      

Đặng Bích Dung

HT trường MG Hoa Mai

 

0918082872

6      

Nguyễn Tuyết Sương

PHT trường MG Hoa Mai

 

0917160765

7      

Cao Hồng Cẩm

PHT trường MG Hoa Mai

 

0917220318

8      

Phạm Hồng Nha

HT trường MN Bạch Dương

 

0915753773

9      

Vũ Thị Hương Lan

HT trường MN Bạch Dương

 

0394087937

10    

Trương Ngọc Thể

HT trường MN Bạch Dương

 

0949383665

11    

Ngô Mộng Cầm

HT trường MG Hoa Sen

 

0947730009

12    

Thái Thị Khánh  Ly

PHT trường MG Hoa Sen

 

0943447123

13    

Bùi Thị Thao

PHT trường MG Hoa Sen

 

0947730009

14    

Nguyễn Bé Chính

HT trường MN Bông Hồng

 

0913922308

15    

Mai Bích Quyên

P. HT trường MN Bông Hồng

 

0916234609

16    

Nguyễn Mỹ Nhân

P. HT trường MN Bông Hồng

 

0947281182

17    

Trần Kuy Ba

HT trường MN Hoa Hướng Dương

3866299

0949040338

18    

Lương Trúc Ly

PHT trường MN Hoa Hướng Dương

 

0943155485

19    

Trần Mỹ Lào

PHT trường MN Hoa Hướng Dương

 

0944280282

20    

Đào Hồng Tươi

HT Trường MG Hoa Ngọc Lan

 

0944350809

21    

Nguyễn Hồng Thu

PHT Trường MG Hoa Ngọc Lan

 

0945618183

22    

Lê Kim Thoa

HT trường MN Họa Mi

 

0913197688

23    

Nguyễn Mỹ Tre

PHT trường MN Họa Mi

 

0918677071

24    

Dương Bích Tuyền

PHT trường MN Họa Mi

 

0919207917

Tiểu học

1      

Lương Mỹ Hạnh

HT trường TH Nguyễn Việt Khái

3864655

0913009970

2      

Quách Thành Tiến

PHT trường TH Nguyễn Việt Khái

 

0919657730

3      

Quách Thành Thới

PHT trường TH Đặng Thùy Trâm

 

0918640615

4      

Lê Văn Ngơi

PHT trường TH Đặng Thùy Trâm

 

0947275270

5      

Ngô Thanh Hùng

HT trường TH Trường An

 

0913519218

6      

Nguyễn Kim Mến

PHT  trường TH Trường An

 

0916048426 

7      

Huỳnh Hùng Cường

HT trường TH Lê Quí Đôn

 

0919948557

8      

Trần Hồng Nhiên

PHT trường TH Lê Quí Đôn

 

0858733023

9      

Nguyễn Khánh Tâm

HT trường TH Huỳnh Quảng

 

0918838387

10    

Phạm Hồng Quang

PHT trường TH Huỳnh Quảng

 

0918379182

11    

Đặng Trung Lọng

HT trường TH Vương Nhị Chi

3502732

0947142042

12    

Trần Thanh Toàn

PHT trường TH Vương Nhị Chi

 

0942459169

13    

Trịnh Khắc Trung

HT trường TH Nguyễn Phích

3502572

0942754559

14    

Đoàn Thanh Trung

PHT  Trường TH Nguyễn Phích

 

0946685472

15    

Hồ Hoàng Giang

HT trường TH Nguyễn Văn Tố

 

0916570902

16    

Nguyễn Ngọc Gương

PHT trường TH Nguyễn Văn Tố

 

0946735476

17    

Nguyễn Trung Kiên

HT trường TH Trịnh Minh Hưởng

 

0913618636

18    

Nguyễn Văn Phường

PHT trường TH Trịnh Minh Hưởng

 

0913103144

19    

Nguyễn Mỹ Châu

HT trường TH Nguyễn Văn Huyên

3863109

0915748478

20    

Trần Thu Thảo

PHT trường TH Nguyễn Văn Huyên

3863109

0836521675

21    

Trần Lệ Chi

HT trường TH Thái Văn Lung

3863230

0913170757

22    

Huỳnh Tuyết Băng

PHT trường TH Thái Văn Lung

 

0947775573

23    

Trần Văn Liên

PHT trường TH Võ Trường Toản

3865752

0916552711

24    

Trần Văn Duẩn

PHT trường TH Võ Trường Toản

 

0947343232

25    

Nguyễn Hoàng Đa

HT trường TH Ng Thị Minh Khai

3990289

0949047790

26    

Lữ Triều Hận

HT trường TH Ng Thị Minh Khai

 

01233351627

27    

Châu Tương Lai

HT trường TH Kim Đồng

3865448

0857989764

28    

Ngô Minh Nhiệm

PHT trường TH Kim Đồng

 

0946804737

29    

Tô Minh Phương

HT trường TH Lê Văn Tám

3706669

0915787123

30    

Lý Hoàng Thống

PHT trường TH Lê Văn Tám

3706669

0919624463

31    

Nguyễn Minh Đoàn

HT trường TH Trần Đại Nghĩa

 

0919743871

32    

Hồng Văn Cường

PHT trường TH Trần Đại Nghĩa

 

0919744299

33    

Nguyễn Minh Khái

HT trường TH Mạc Cửu

3866840

0915880117

34    

Đoàn Minh Lắm

PHT trường TH Mạc Cửu

 

0947407442

35    

Trương Văn Tèo

HT trường TH Võ Thị Sáu

3990288

0919642424

36    

Điệp Hoài Thanh

PHT trường TH Võ Thị Sáu

3866923

0943402233

37    

Quách Minh Tăng

HT trường TH Nguyễn Văn Hài

3866902

0942280013

38    

Trần Thế Lữ

PHT  trường TH Nguyễn Văn Hài

 

0949886396

39    

Triệu Thanh Dùm

HT trường TH Đỗ Thừa Luông

 

0942280006

40    

Lê Văn Ra

PHT trường TH Đỗ Thừa Luông

 

09474304539

41    

Cao Văn Đượm

HT trường TH Đào Duy Từ

 

0944515009

42    

Trịnh Thanh Tuấn

PHT trường TH Đào Duy Từ

 

0838841842

43    

Trần Thanh Sơn

HT trường TH&THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

00916824404

44    

Nguyễn Duy Đạo

PHT trường TH&THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

0947524747

45    

Ngô Văn Út

PHT trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

0942309525

46    

Tô Minh Đương

HT trường TH&THCS Đỗ Thừa Tự

 

0919410579

47    

Trần Thanh Ngời

PHT trường TH&THCS Đỗ Thừa Tự

 

0919737736

48    

Nguyễn Thùy Trang

PHT trường TH&THCS Đỗ Thừa Tự

 

0834378789

49    

Huỳnh Minh Đương

HT  trường TH&THCS Trần Ngọc Hy

 

0915265277

50    

Trần Văn Chuộng

HT  trường TH&THCS Trần Ngọc Hy

 

0834491159

51    

Trịnh Quốc Hùng

PHT  trường TH&THCS Trần Ngọc Hy

 

0942651351

52    

Đỗ Hoàng Độ

HT trường TH&THCS  Trần Quốc Toản

 

0919626243

53    

Nguyễn Quốc Danh

PHT trường TH&THCS  Trần Quốc Toản

 

0919452479

54    

Lâm Quốc Thịnh

PHT trường TH&THCS  Trần Quốc Toản

 

0918246609

Trung học cơ sở

1      

Nguyễn Nhựt Linh

HT trường THCS Huỳnh Phan Hộ

3864234

0846925952

2      

Phạm Văn Út

HT trường THCS Nguyễn Văn Tố

3640023

0946953334

3      

Võ Thanh Bình

PHT trường THCS Nguyễn Văn Tố

 

01688954299

4      

Lê Huy Hùng

HT trường THCS Hoàng Xuân Nhị

 

0919162550

5      

Dương Thanh Sơn

PHT trường THCS Hoàng Xuân Nhị

 

0916234308

6      

Nguyễn Vũ Linh

HT trường THCS Ng Thái Bình

 

0946699034

7      

Dương Minh Sự

PHT trường THCS Ng Thái Bình

 

0939165618

8      

Lâm Văn Chiều

HT trường THCS Lý Tự Trọng

3865183

0918210272

9      

Phạm Minh Thành

PHT  trường THCS Lý Tự Trọng

 

0919572732

10    

Đoàn Việt Khóa

HT trường THCS Nguyễn Mai

3866822

0917949277

11    

Trần Hưng Đạo

PHT  trường THCS Nguyễn Mai

 

0917155045

12    

Châu Hiếu Lễ

HT trường THCS Ng Trung Trực

2217966

0828971327

13    

Nguyễn Thanh Tuấn

PHT  trường THCS Ng Trung Trực

 

0919861787

14    

Dương Đức Tính

HT trường THCS Lê Hồng Phong

 

0988393146

15    

Trịnh Hà Giang

PHT trường THCS Lê Hồng Phong

 

0916272399