Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 325
  • Trong tuần: 3,072
  • Tất cả: 3,487,599
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :  329/QĐ-SGDĐT  ngày 02/08/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

 a. Chức năng:

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (KT&QLCLGD) trên địa bàn tỉnh; quản lý, theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

 b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn về KT&QLCLGD.

 2. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác KT&QLCLGD của các cấp học; đề xuất thực hiện các chủ trương, biện pháp đảm bảo thực hiện công tác Thi và QLCLGD.

 3. Chủ trì, tổ chức thực hiện các kỳ thi theo chương trình, kế hoạch của Bộ, Sở cụ thể: Các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi THPT quốc gia.

 4. Chủ trì thực hiện các công việc tổ chức các kỳ thi trong năm học theo chức năng nhiệm vụ của Sở và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; phối hợp các phòng chức năng liên quan xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, thành lập thư viện đề thi.

 5. Tham mưu, kiểm tra, đánh giá, công tác tự đánh giá của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở GD&ĐT: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học (THCS, THPT), Giáo dục thường xuyên.

6. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá và đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

7. Quản lý, theo dõi, cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT, THCS, giấy chứng nhận các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định. 

8. Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất  về công tác KT&QLCLGD với Sở, Bộ.

9. Tổ chức thực hiện ứng dụng, tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện Tham gia thực hiện đề án, dự án, chương trình có liên quan đến lĩnh vực KT&QLCLGD được Giám đốc phân công.

 11. Tham mưu, điều động, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục.

 12. Đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị có thành tích hoặc vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KT&QLCLGD.

# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Số nội bộ
Cơ quan Di động
VI Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD
1 Trương Tấn Lời Trưởng phòng 3822836 0947680789 191
2 Trương Hải Ưng Phó Trưởng phòng 3831618 0918240174 189
3 Lê Thanh Tông Chuyên viên 3831618 0918641264 189
4 Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên  3831618  0916824760  189
 5  Hoàng Văn Tám Chuyên viên  3831618    189