image banner
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2023)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 808
  • Trong tuần: 5,567
  • Tất cả: 3,104,745
Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính
Lượt xem: 43
Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện, nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Theo đó, Ban Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau đã triển khai đầy đủ văn bản của cấp trên và các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC của đơn vị năm 2023. Xây dựng và ban hành đầy đủ các kế hoạch CCHC năm 2023 của ngành Giáo dục, triển khai kịp thời đến các đơn vị thực hiện . Tập trung chỉ đạo triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm của Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” duy trì chỉ số CCHC của ngành. Các nhiệm vụ công tác CCHC của ngành Giáo dục năm 2023 thực hiện đảm bảo yêu cầu, đúng theo tiến độ Kế hoạch CCHC của đơn vị đề ra và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ CCHC trong năm 2023.

Triển khai sâu rộng đến công chức, viên chức của toàn ngành và học sinh, phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức của đội ngũ về ý nghĩa, tầm quan trọng về công tác CCHC tỉnh, về thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến tuyên truyền về thực hiện TTHC “4 tại chỗ”; tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại nhà qua dịch vụ bưu chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ TTHC; Kết quả thắng lợi Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hoá theo quy định; không yêu cầu người dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn của Luật Cư trú khi thực hiện TTHC. Tuyên truyền Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chiến dịch “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” của tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về CCHC.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã nghiên cứu, triển khai 02 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC, cải cách TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đang áp dụng có hiệu quả và được Chủ tịch UBND công nhận tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 18/9/2023.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao: có 29 nhiệm vụ được giao (27 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, trước hạn và 01 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn) đạt 96,43% (27/28) và 01 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn. Tuy nhiên, có 01 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn trên hệ thống: Tham mưu ban hành Quyết định của UBND tỉnh về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (theo Công văn số 844/UBND- KGVX ngày 14/02/2023) do bộ phận theo dõi không điều chỉnh kịp thời (Sở GD&ĐT đã có văn bản gia hạn đến hết tháng 8/2023 và được chấp thuận tại Công văn số 4831/UBND-KGVX ngày 26/6/2023) và nhiệm vụ này đã hoàn thành đúng hạn.

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa về công tác cải cách hành chính, Sở giáo dục tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến để tăng số lượng đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Triển khai thực hiện tốt quy trình số hoá trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai thực hiện hiệu quả và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ công tác CCHC của ngành trong năm 2023; thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến khi có giao dịch.

Tác giả: Nguyễn Hiếu
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image