image banner
  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 3,098
  • Tất cả: 3,487,625
Bộ GD hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 với 4 thông điệp
Lượt xem: 165

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bộ GD hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 với 4 thông điệp

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1585/BGDĐT-GDTX gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng sư phạm về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024.

Theo đó, mục đích của việc tổ chức này là nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Mặt khác, văn bản cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng sư phạm cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu thực tế theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số.

Về thời gian tổ chức, văn bản nêu rõ sẽ tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15/04/2024 đến ngày 01/05/2024 với 04 thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; "Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Về cách thức tổ chức, văn bản nêu rõ, thứ nhất, tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ học sinh cũng như các cá nhân, tổ chức quan tâm đến khuyến đọc đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Thứ hai, tổ chức các cuộc thi, hội thi, trò chơi, giao lưu, hội thảo, nói chuyện, tọa đàm tìm hiểu về sách; các cuộc thi đọc sách, thi bình sách; giới thiệu các kỷ lục về sách; trao tặng sách, đấu giá sách; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành thư viện cho cán bộ thư viện trường học. Phát động phong trào luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học; khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Thứ ba, tăng cường các hoạt động thư viện trường học, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: giới thiệu sách, điểm sách theo chủ đề, trưng bày sách, triển lãm sách, kể chuyện theo sách, vui đọc sách, trò chơi về sách, diễn kịch theo sách, viết bài bình luận, bài thu hoạch, vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, hóa trang nhân vật yêu thích, thi ảnh góc đọc sách ưa thích, thuyết minh phim,... triển khai có hiệu quả tiết học, tiết đọc thư viện, nhất là đối với cấp tiểu học;

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nền tảng công nghệ, chuyển đổi số để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện cũng như hoạt động đọc sách của các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng cường sử dụng, khai thác học liệu số, sách báo điện tử, thư viện điện tử, thư viện trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn học liệu số hữu ích, an toàn, đúng quy định của pháp luật;

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, truyền thông ý nghĩa của việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; ghi nhận, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, khuyến khích học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập; giới thiệu, nhân rộng các mô hình quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện trường học tiêu biểu, điển hình.

Về tổ chức thực hiện, các sở giáo dục và đào tạo cần xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam chất lượng, hiệu quả; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và báo cáo lại kết quả tổ chức về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả: Lê Hoàng Dự