image banner
  Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!                                     Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!                                                                                                 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,680
  • Trong tuần: 1,680
  • Tất cả: 3,229,429
Bộ Pháp điển
Lượt xem: 328
Căn cứ Công văn số 1785/BTP-KTrVB ngày 08/5/2023 của Bộ Tư pháp về công tác pháp điển hệ thống QPPL. Tích hợp Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điển tử của địa phương và Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị, trường học đăng nhập vào Bộ pháp điển click vào đường link:     https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/home.aspx    (Giáo dục, Đào tạo mục số 13).

 

anh tin bai
 

 

 

Tác giả: Dương Nhơn Dũng