image banner
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 876
  • Trong tuần: 17,887
  • Tất cả: 2,738,728
“Giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” của huyện Đầm Dơi
Lượt xem: 822
“Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, dự báo tình hình giáo viên mầm non trong thời gian tới, giải pháp để phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”.

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em Việt Nam. Trẻ được tiếp cận với Giáo  dục mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn tiếp theo. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, là động lực phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Luật Giáo dục Việt Nam năm 2019, tại Điều 2, đã ghi rõ: “Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình giáo dục các cấp, bậc học và trình độ đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới quản lý giáo dục tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực pháp triển giáo dục” và coi giải pháp “Đổi mới chương trình giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo là giải pháp trọng tâm; đổi mới quản lý giáo dục  là khâu đột phá”. Chính vì vậy, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non là hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược to lớn, vì đây là lực lượng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền giáo dục quốc dân.

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON HUYỆN ĐẦM DƠI

Huyện Đầm Dơi hiện có 18 trường Mầm non, Mẫu giáo với 46 CBQL và 226 giáo viên mầm non (trong đó có 1 trường Tư thục với 01 CBQL và 12 giáo viên). Toàn huyện có 3686 trẻ (66 trẻ nhà trẻ và 3620 trẻ mẫu giáo, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi là 2517 trẻ).

1. Thuận lợi

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được đào tạo cơ bản, tỉ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn tăng cao. Điều kiện làm việc, học tập, các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, khen thưởng và các quyền lợi khác cho đội ngũ giáo viên mầm non được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định đội ngũ.

2. Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc phát triển đội ngũ giáo viên mầm non của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh nói chung và công tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non của huyện Đầm Dơi vẫn còn những hạn chế, khó khăn như:

Đội ngũ giáo viên mầm non bị quá tải về thời gian: Theo Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, GVMN dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần, nhưng thực tế hầu hết giáo viên mầm non phải đến trường lúc 6h30 phút và ra về lúc 17 giờ (10 tiếng 30 phút/1 ngày). Ngoài ra giáo viên mầm non còn phải tham gia vào rất nhiều các hoạt động khác của nhà trường như: hội họp, sinh hoạt chuyên môn, làm đồ dùng dạy học, thao giảng, chuyên đề,… Các hoạt động đó thường diễn ra vào buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật. Với đồng lương thấp, không thể dạy thêm,… nên không còn nhiều thời gian để giáo viên mầm non tham gia vào các hoạt động quan trọng khác như: nghiên cứu khoa học, học ngoại ngữ, tin học, đổi mới phương pháp dạy học… điều này đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển đội ngũ giáo viên mầm non. Đội ngũ giáo viên mầm non không có người để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm: Huyện Đầm Dơi có tới 56 điểm lẻ, các điểm này đa số chỉ có duy nhất 1 lớp, với 1 giáo viên; đều này đã gây không ít khó khăn cho CBQL và bản thân giáo viên mầm non: việc dự giờ, đánh giá, xếp loại tay nghề giáo viên mầm non chưa được quan tâm; bản thân họ không có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Họ không được đồng nghiệp dự giờ, góp ý như những giáo viên ở điểm chính nên không biết được khả năng, tay nghề của bản thân mình. Từ đó, tạo cho giáo viên mầm non sức ì kéo dài, họ bằng lòng với bản thân, không có ý cầu tiến. Năng lực chuyên môn, hạn chế về thực lực sử dụng phương pháp dạy học, khai thác và ứng dụng CNTT trong dạy học. Phương pháp dạy học truyền thống, “dạy chay” vẫn đang còn thực hiện ở các trường mầm non của huyện Đầm Dơi.

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ chưa đồng đều giữa các trường: Chất lượng giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa chưa cao; khó khăn về trường, lớp, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên đã tạo ra sự phân cực về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ giữa các địa phương; nhận thức của cha mẹ trẻ, cộng đồng về sự cần thiết của GDMN vẫn còn những mặt hạn chế, tạo ra thách thức cho công tác quản lý giáo dục.

Công tác tuyển chọn và sử dụng giáo viên mầm non còn bất cập. Việc tuyển chọn giáo viên theo hình thức hợp đồng lao động đã không dựa vào tiêu chuẩn cụ thể, từ đó đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Do không có quy hoạch nên sẽ có tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo từng thời điểm, từ đó các trường mầm non chưa chủ động sắp xếp việc giảng dạy theo chương trình dẫn đến chất lượng dạy học không cao. Như vậy, công tác tuyển chọn, sử dụng giáo viên mầm non của huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chưa thực hiện theo hướng phát triển nguồn nhân lực.

Năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, năng lực hợp tác phối hợp với đồng nghiệp, vẫn chịu ảnh hưởng tư tưởng, tâm tự ti trong quá trình dạy học hoạt động chuyên môn.

Kế hoạch, nội dung bồi dưỡng của nhà trường cũng như cấp trên còn chưa sát thực tiễn; nội dung sơ sài và thường mang tính truyền đạt một chiều chủ yếu là báo cáo viên thuyết trình không có sự tranh luận cần thiết.

Đội ngũ giáo viên mầm non giỏi, tài năng chưa có chế độ ưu đãi đặc biệt: Có thể khẳng định rằng số lượng giáo viên giỏi, tài năng chiếm tỉ lệ còn ít trong số giáo viên mầm non ở các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện Đầm Dơi. Chưa xây dựng được quy định, chính sách địa phương, chưa xây dựng được môi trường làm việc, môi trường giáo dục ở các trường mầm non.

Thực tiễn công tác quản lý giáo dục trong những năm qua cho thấy, đội ngũ giáo viên ở các trường Mầm non huyện Đầm Dơi còn nhiều bất cập: chưa đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiều giáo viên còn chưa đạt chuẩn, số lượng giáo viên có trình độ trên chuẩn còn thấp, năng lực của đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu...

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG THỜI GIAN TỚI

Dự báo quy mô phát triển GDMN theo các mục tiêu trong QĐ 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025. Trong đó huyện Đầm Dơi dự báo được quy mô phát triển trường: 20 trường, 193 lớp, 5023 học sinh, đội ngũ CBQL 56 người; Giáo viên 304 người, CSVC 173 phòng học của mầm non.

Dự báo đến năm 2030 huyện Đầm Dơi có: 22 trường, 207 lớp, 5477 học sinh, đội ngũ CBQL 61 người; Giáo viên 330, CSVC 197 phòng học của mầm non.

Giai đoạn 2018-2025, mạng lưới trường lớp được củng cố mở rộng, đủ điều kiện huy động trẻ đến trường.

Phấn đấu năm 2030 trường lớp được kiên cố, hạn chế thấp nhất phòng học nhờ .

CSVC đảm bảo tốt nhất cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

=> Như vậy so với thực trạng thì đến năm 2025 huyện Đầm Dơi thiếu 78 giáo viên, đến năm 2030 huyện Đầm Dơi thiếu 104 giáo viên (chưa tính số giáo viên sẽ nghĩ hưu, nghĩ hưởng chế độ, thôi việc, chuyển việc hoặc bỏ việc).

III. GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Trong các trường mầm non, mẫu giáo, đội ngũ giáo viên nói chung và đội ngũ giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng chủ yếu giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo. Vì vậy, chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên mầm non là nhiệm vụ trung tâm, là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển toàn diện nhà trường. Muốn có đội ngũ giáo viên mầm non mạnh cần có chế độ, chính sách thỏa đáng, nhất là ở các trường thuộc những vùng khó khăn, để phát huy hết tiềm năng của từng người, để đoàn kết gắn bó mọi người thành một khối thống nhất của những nhà sư phạm.

          Vì vậy, để phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đạt hiệu quả, chúng tôi đưa ra một số giải pháp để thực hiện sáng kiến này như sau:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp quản lý về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau       

Có thể khẳng định rằng: Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay là một bộ phận, một tập hợp được chứa trong một tổ hợp là phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực GD&ĐT, giữ vai trò quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ. Do nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng về phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, nhiều cán bộ quản lý có thái độ xem thường đội ngũ giáo viên mầm non. Đặc biệt, nhiều CBQL cho rằng trong thời kỳ khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay, đòi hỏi năng lực trí tuệ của con người là chính, con người cần phải hiểu biết về công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… Nhận thức trên đã dẫn đến tình trạng là nhiều CBQL, các cấp lãnh đạo và phụ huynh xem nhẹ, không quan tâm nhiều đến chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non.

Hiệu trưởng tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên mầm non tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT hoặc do các đơn vị bạn tổ chức nhằm mục đích giúp cho giáo viên mầm non tìm hiểu các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước, địa phương, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục. Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GV, NV trong nhà trường. Từ đó giáo viên mầm non nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong công tác giảng dạy, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi. Tạo điều kiện cho giáo viên mầm non tham dự đầy đủ các đợt tập huấn về việc đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Thông qua các buổi tập huấn giúp giáo viên nhận thức sâu sắc mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, QLGD, tạo thêm niềm tin, động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tổ chức cho đội ngũ giáo viên mầm non, cán bộ quản lý quán triệt các quan điểm, mục tiêu Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định của Chính phủ về Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó, các quan điểm chỉ đạo đó là: xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng và chính quyền, coi đó là một bộ phận của công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước; ngành GD&ĐT giữ vai trò chính trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện; Nhà nước thống nhất quản lý và chịu trách nhiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non.

Các nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển đội ngũ giáo viên mầm non: Khắc phục sự mất cân đối về cơ cấu đội ngũ, đảm bảo đủ giáo viên mầm non cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên mầm non; tạo động lực thu hút, động viên đội ngũ giáo viên mầm non tự phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục.

Triển khai các yêu cầu của ngành về yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; tạo các cơ hội, điều kiện thuận lợi để giáo viên mầm non phát triển một cách toàn diện.

Các chủ thể quản lý giáo viên mầm non hình thành và hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp quy về quản lý đội ngũ giáo viên mầm non như chiến lược phát triển đội ngũ; các quy định về trình độ đào tạo; các định mức lao động; các chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; chính sách tuyển chọn, đãi ngộ, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non.

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dự báo đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi.

Các định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, huyện Đầm Dơi.

Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau, huyện Đầm Dơi.

Nhận thức về số lượng trẻ em trong độ tuổi, khả năng và điều kiện đến trường.

Khối lượng công việc, sự thay đổi về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, thiết bị, sự thay đổi về tổ chức, cơ cấu, thuyên chuyển, luân chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc...

Dự báo số trẻ trong độ tuổi ở huyện Đầm Dơi để tính tỷ lệ huy động học sinh mầm non đến trường.

Điều tra chính xác trẻ trong độ tuổi từ 0-72 tháng tuổi ở địa phương và kết hợp điều tra với tuyên truyền về chương trình GDMN, cùng với việc vận động trẻ ra lớp.

Công tác điều tra số liệu nói chung và công tác điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non nói riêng là một việc làm rất quan trọng và cần thiết, nếu chúng ta điều tra một cách đầy đủ, chính xác sẽ giúp cho công tác xây dựng các loại kế hoạch dài hạn, ngắn hạn một cách chính xác, sát với yêu cầu thực tế, đáp ứng được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Để dự báo nhu cầu giáo viên mầm non trước hết tính đến dự báo số lượng học sinh mầm non.

Để dự báo quy mô đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi cần dự báo được dân số, đặc biệt là số trẻ trong độ tuổi, dự báo được quy mô trẻ trong độ tuổi đến trường, đó là các căn cứ quan trọng để dự báo phát triển quy mô đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi. Ngoài ra phải căn cứ vào các thông số: định mức số trẻ/lớp; định mức số GV/lớp. Dự báo quy mô đội ngũ giáo viên mầm non còn phải căn cứ vào tỷ lệ giáo viên do nghỉ hưu, chuyển công tác, sức khỏe, tinh giản.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập để tính được nhu cầu giáo viên và dự đoán, lường trước những biến động về nhân sự có thể xảy ra trong thời gian từ 3-5 năm về số lượng giáo viên mầm non như: số giáo viên mầm non chuyển đến, chuyển đi, nghỉ việc, chuyển việc, nghỉ hưu và có kế hoạch bổ sung kịp thời.

Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT, bắt kịp xu hướng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Trong việc lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cần được sự thống nhất của Trưởng Phòng GD&ĐT, nhất là những kế hoạch cử đi học, bổ nhiệm CBQL, luân chuyển,... sau đó được bàn trong lãnh đạo nhà trường và thông qua chi bộ Đảng.

Các trường mầm non, mẫu giáo trong huyện phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán làm nòng cốt trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy, tạo động lực để đội ngũ giáo viên mầm non phấn đấu tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để tạo vị trí, uy tín của mình đối với nhà trường, đồng nghiệp và đặc biệt là sự tin yêu, gắn bó của trẻ.

Rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phát triển mạng lưới trường lớp, tổ chức các loại hình trường lớp phù hợp, xây dựng đủ phòng học cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, phát triển giáo viên mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

Rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, đánh giá tình hình thực hiện các điều kiện phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương, đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn để thực hiện mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

 3. Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và bố trí phù hợp đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Sau khi phân tích thực trạng việc sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non hiện có và những biến động, dự báo nhu cầu nguồn lực giáo viên, nhu cầu của nhà trường. Hiệu trưởng dựa trên tình hình thực tế  xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, xin ý kiến của Phòng GD&ĐT, trao đổi với thành viên Ban lãnh đạo, Tổ trưởng chuyên môn để quyết định số lượng cần tuyển, vị trí tuyển dụng của nhà trường.

Tuyển chọn đội ngũ giáo viên mầm non phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ và công khai, quán triệt quan điểm trọng dụng người có đức, có tài thật sự, không câu nệ vào bằng cấp, cơ cấu, hay thành phần xuất thân... Ngoài những tiêu chuẩn đã nêu ở trên, có thể xem xét, chú ý đến quá trình đào tạo, học tập. Tuỳ theo tình hình cụ thể ở các trường mà ưu tiên cho các tiêu chuẩn thích hợp.

Có thể áp dụng các phương pháp giao việc để thử thách, rèn luyện, thể hiện tài năng đối với các trường hợp định tuyển chọn, tạo điều kiện để “Mọi người đều có quyền và có điều kiện được bộc lộ phẩm chất, tài năng của mình. Ai có tài, có đức phải được trọng dụng... Đảm bảo tính khách quan trung thực”.

Trên cơ sở kế hoạch năm học của nhà trường, hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch hoạt động của tổ trong đó có kế hoạch dự kiến phân công giáo viên mầm non giảng dạy dựa trên các nguyên tắc đã được thống nhất chung trong nhà trường có lưu ý đến từng điều kiện hoàn cảnh, nguyện vọng  của giáo viên.

Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch của nhà trường cùng với kế hoạch dự kiến phân công chuyên môn của người phụ trách chuyên môn. Lãnh đạo nhà trường nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và thống nhất việc phân công nhưng phải đảm bảo sự cân đối, phù hợp với điều kiện thực tế tình hình tại nhà trường. Trao đổi trực tiếp với những giáo viên mầm non sau khi có sự điều chỉnh khác với dự kiến phân công của tổ chuyên môn để đội ngũ này hiểu và đồng ý với quyết định của nhà trường, vui vẻ thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại giáo viên và thực hiện tinh giản biên chế đối với giáo viên, cán bộ quản lý theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Việc phân công, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý, đúng người, đúng việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của nhà trường, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Ngược lại, nếu không đúng chỗ, không hợp lý thì mục tiêu của người lãnh đạo khó mà thành công.

Phân công giáo viên mầm non hợp lý dựa trên đặc điểm tình hình cụ thể của từng lớp học, những yêu cầu đặt ra đối với từng lớp học, phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn của giáo viên, sự phân công và kết quả giảng dạy của giáo viên ở năm học trước, sức khoẻ, nguyện vọng, hoàn cảnh của giáo viên, nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh. Trên cơ sở nghiên cứu các nguồn thông tin cơ bản trên, hiệu trưởng xem xét việc phân công cho hợp lý nhưng phải tuân theo nguyên tắc cơ bản là làm sao cho trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đạt kết quả cao nhất.

Quá trình tuyển dụng tốt sẽ giúp cho nhà trường có được những con người có kỹ năng phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong tương lai. Điều này còn giúp cho nhà trường giảm được các chi phí phải tuyển chọn lại, đào tạo lại trong quá trình thực hiện công việc.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại cơ sở, tại trường góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm trong nhà trường.

Để có một chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tốt, CBQL cần quan tâm đến các bước sau: (Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; Xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng; Lựa chọn đối tượng cần đào tạo, bồi dưỡng và người quản lý; Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, và lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; Lựa chọn báo cáo viên; Dự trù kinh phí; Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng).

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chỉ thật sự mang lại hiệu quả cao khi nó trở
thành nhu cầu và có sự tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hiệu trưởng các trường cần đánh giá đúng thực trạng năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên mầm non trường mình. Mỗi giáo viên mầm non tự xác định yêu cầu bồi dưỡng của bản thân về nội dung cần bồi dưỡng, mức độ cần đạt, thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường gồm các mặt: (Nội dung bồi dưỡng; Đối tượng bồi dưỡng tương ứng với từng nội dung; Kết quả cần đạt sau khi bồi dưỡng; Thời gian tiến hành; Người chỉ đạo bồi dưỡng; Phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng của hiệu trưởng; Tổ chức bồi dưỡng với những hình thức linh hoạt, đa dạng, phong phú).

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Phổ biến các văn bản của Nhà nước, của ngành và xây dựng các qui định, qui chế của nhà trường về nhiệm vụ, quyền hạn của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra thông qua Website của trường, qua hộp thư điện tử nội bộ, qua Zalo, thông qua họp hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn để giáo viên mầm non tìm hiểu, góp ý và thông suốt các văn bản này.

 Cụ thể hóa những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, đưa vào nội dung thi đua và Nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức đầu năm, các tiêu chí được định lượng cụ thể làm sao bảo đảm tính khoa học, tính vừa sức, tính hợp lí và phù hợp với tình hình thực tế tại các trường mầm non, mẫu giáo và phổ biến đến từng người để mỗi giáo viên mầm non dựa vào đó phấn đấu thực hiện.

 Sau mỗi đợt kiểm tra, đánh giá phải có kết luận công khai, các tổ chức, đoàn thể rút kinh nghiệm để mỗi giáo viên mầm non tự điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy. Kết luận của kiểm tra, đánh giá phải chính xác, công bằng, minh bạch và dựa trên cơ sở khoa học và số liệu phải xuất phát từ điều tra thực tế. Trên cơ sở đó, xác định nội dung, yêu cầu bồi dưỡng đối với từng giáo viên mầm non để phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế.

 Sau khi có kết quả thanh tra, đánh giá cần khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào như giảng dạy và các hoạt động xã hội khác trong nhà trường, nhằm ghi nhận, động viên, khuyến khích giáo viên mầm non thực hiện tốt qui chế chuyên môn, đảm bảo ngày công, thực hiện tốt nội qui nề nếp của nhà trường, đồng thời thúc đẩy tạo động lực để các thành viên thấy được những nỗ lực của bản thân được mọi người ghi nhận, họ ngày càng phấn đấu hơn để đáp lại lòng tin yêu của mọi người, của tổ chức. Đây thật sự là đòn bẩy hiệu quả nhất tác động vào tâm lý và nhu cầu tự khẳng định mình của mỗi con người làm cho đội ngũ ngày càng mạnh hơn.

6. Xây dựng và hoàn thiện chế độ đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Chú trọng việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí thi đua phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, công tác bình xét thi đua, xét đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu như chiến sĩ thi đua các cấp, bằng khen, giấy khen các cấp, huy chương vì sự nghiệp giáo dục... được thực hiện liên tục đúng luật định.

Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng theo hướng kết hợp hài hoà giữa yếu tố vật chất và tinh thần; tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ giáo viên mầm non, kịp thời biểu dương, khen thưởng những giáo viên mầm non giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non.

 Tổ chức giao lưu giáo viên mầm non giỏi theo định kỳ và có hình thức khuyến khích, khen thưởng xứng đáng và nâng lương trước thời hạn.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời về chế độ tiền lương, xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành Giáo dục. Bởi giáo viên là nhân tố quyết định thành công của quá trình đổi mới giáo dục, của sự nghiệp giáo dục. Thực tiễn cho thấy, nếu được quan tâm đào tạo, được tạo điều kiện tốt về thu nhập, đời sống, được trân trọng những cống hiến nghề nghiệp, chất lượng giáo viên, hiệu quả giáo dục sẽ được tăng lên. Trách nhiệm của ngành Giáo dục là cùng toàn xã hội tạo ra điều kiện, môi trường tốt nhất cho giáo viên được phát triển và cống hiến. Ngành GD và ÐT cần thực hiện đầy đủ, kịp thời việc đánh giá theo chuẩn, các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, nhất là các nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Ðồng thời rà soát, kiến nghị, điều chỉnh chính sách hỗ trợ nhà giáo nhằm bảo đảm sự công bằng, hợp lý.

 Chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích tài năng. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút đối với giáo viên mầm non giỏi như: tăng lương trước thời hạn, hỗ trợ sinh hoạt phí, tham mưu với chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ăn ở, để  động viên, khuyến khích kịp thời nhằm tạo đòn bẩy để họ thêm phấn đấu và cống hiến. Phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; chú trọng công tác xây dựng tập thể giáo viên sáng tạo.

Ðổi mới công tác tuyển dụng nhà giáo phù hợp từng cấp học, bậc học, sát thực tế vùng, miền, địa phương. Có vậy mới nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời tạo động lực để nhà giáo gắn bó với nghề, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng GD và ÐT, đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH, HÐH đất nước.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ và các ban ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận phát triển nguồn nhân lực và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

           Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong đào tạo, tạo nguồn đào tạo phát triển đội ngũ giáo viên mầm non.

Cần có văn bản quy định về chế độ chính sách hợp lý cho đội ngũ giáo viên, khuyến khích động viên giáo viên mầm non đi học để nâng cao trình độ.

     Cân đối ngân sách, tăng ngân sách chi cho giáo dục, đặc biệt là các khoản chi hoạt động cho các trường.

Phân giao chỉ tiêu biên chế giáo viên, nhân viên đảm bảo theo Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Tăng cường hơn nữa việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, GV cốt cán.

                                                                                                                                (Bài tham luận của Phòng GD&ĐT huyện Đầm Dơi)

Lê Hoàng Dự