image banner
  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 3,220
  • Tất cả: 3,487,747
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở trực thuộc năm học 2023 – 2024
Lượt xem: 296
Trong các ngày 14, 18 và ngày 20/5/2024, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đã thành lập các đoàn kiểm tra , đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở năm học 2023 – 2024 đối với 39 côngđoàn cơ sở trực thuộc.
anh tin bai

Bà Phan Hồng Phúc-Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2023 – 2024 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở, Ban nữ công, Uỷ ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân công đoàn cơ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở trực thuộc năm học 2023 – 2024, theo đó thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra, đánh giá chất lượng 39 CĐCS trực thuộc của 03 khối thi đua. Kết quả có 09 CĐCS xếp loại xuất sắc, 30 CĐCS xếp loại tốt.

Qua đánh giá của các đoàn kiểm tra cho thấy, hầu hết Ban Chấp hành CĐCS đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn. Đầu năm học 2023-2024, các cấp công đoàn đều ban hành kế hoạch, chương trình, hoạt động công đoàn, hướng dẫn ban nữ công, tổ nữ công, uỷ ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các Chủ tịch công đoàn có sự phối hợp tốt với thủ trưởng đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ công đoàn trong đơn vị; tổ chức nhiều hoạt động, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được cán bộ, nhà giáo, đoàn viên, người lao động tham gia đông đảo, tạo khí thế sôi nổi thi đua của đơn vị.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các công đoàn cơ sở 

Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân về thực hiện chế độ, chính sách, bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng của đoàn viên, người lao động trong đơn vị được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Qua kiểm tra, vẫn còn một số CĐCS chưa quan tâm, chú trọng đến công tác công đoàn, chủ yếu tập trung vào công tác chuyên môn, giảng dạy. Một số Chủ tịch công đoàn mới chưa nắm vững văn bản, lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chưa hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của ban nữ công, uỷ ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân.

Việc lưu hồ sơ sổ sách của công đoàn chưa đảm bảo theo quy định, chưa nền nếp, làm việc không khoa học; một số công đoàn hồ sơ còn thiếu nhiều khi đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp.

Đoàn kiểm tra, đánh giá cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của một số công đoàn cơ sở, đề nghị Ban Chấp hành khắc phục và tổ chức thực hiện đúng quy định trong hoạt động công đoàn.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ CĐNGD chụp ảnh cùng với lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra

Tác giả: Hồng Phúc
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image