image banner
  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 16,555
  • Tất cả: 3,407,060
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Lượt xem: 49

Phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 phê duyệt chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh minh họa)

Tầm nhìn chiến lược: Dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; cơ bản phản ánh đầy đủ mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội trên môi trường số và là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn; dữ liệu góp phần chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045.

Theo đó, Chiến lược đề ra các mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2030 trên các lĩnh vực như sau: Phát triển hạ tầng dữ liệu; phát triển dữ liệu phục vụ Chính phủ số; phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm quốc gia gồm: Xây dựng thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia; phát triển dữ liệu quốc gia; phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu; phát triển thị trường dữ liệu; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ liệu; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xác định nhiệm vụ trọng tâm các bộ, ngành, địa phương là: Xây dựng quy chế, quy định; phát triển hạ tầng dữ liệu; phát triển dữ liệu; phát triển kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện gồm: Tổ chức bộ máy, mạng lưới; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu và phát triển; hợp tác nhà nước doanh nghiệp; hợp tác quốc tế; đo lường, giám sát, đánh giá triển khai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật hiện hành. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội và các doanh nghiệp trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương để quyết định việc xây dựng và ban hành riêng Kế hoạch/Chiến lược triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia hoặc lồng ghép các nội dung về phát triển dữ liệu trong các chiến lược, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh, thành phố trên cơ sở chi tiết hóa các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược dữ liệu quốc gia và phù hợp với điều kiện, nhu cầu, định hướng phát triển của địa phương; chủ động tham gia các hoạt động phối hợp chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ phát triển dữ liệu, chịu trách nhiệm tư vấn các vấn đề về dữ liệu cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của địa phương; triển khai xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và thu thập, làm giàu dữ liệu lớn cho địa phương; là cơ quan đầu mối quản lý, theo dõi giám sát việc khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu của địa phương và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia;

Triển khai xây dựng, củng cố hạ tầng dữ liệu của địa phương. Xây dựng các cơ sở dữ liệu của địa phương song hành với triển khai các nền tảng số dịch vụ công. Xây dựng các nền tảng số phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu trên cơ sở kế thừa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển khai tại địa phương đảm bảo tránh đầu tư trùng lặp, tận dụng được tối đa nguồn dữ liệu sẵn có, phục vụ khai thác hiệu quả dữ liệu và cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong phạm vi quản lý của địa phương; Chủ động huy động nguồn lực và lồng ghép các hoạt động liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để đạt được các mục tiêu của Chiến lược; Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai Chiến lược trong nội dung báo cáo kết quả chuyển đổi số của địa phương gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Hội, Hiệp hội nghề nghiệp chủ động, tích cực trong việc tham mưu, phản biện chính sách, pháp luật; phát động hội viên, doanh nghiệp chủ động tham gia phát triển dữ liệu có chất lượng, khai thác sử dụng các nguồn dữ liệu mở, các bộ dữ liệu công cộng quốc gia, chia sẻ đóng góp dữ liệu cho không gian dữ liệu cộng đồng và cùng hưởng lợi ích mà dữ liệu mang lại; tham gia cùng Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền, phổ biến, khảo sát, đánh giá mức độ phát triển dữ liệu, kết quả triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Tác giả: Trương Quốc Lâm
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image