Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Khảo thí và Quản lý CLGD
Đóng

Ngày 21/5/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 1202/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường tiểu học Tân Bằng, huyện Thới Bình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Ngày 09/5/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 1069/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo Bông Hồng, thành phố Cà Mau.


Ngày 07/5/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 1028/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mầm non Ban Mai, thành phố Cà Mau.


Ngày 10/4/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 803/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Đông Thới 1, huyện Cái Nước.


Ngày 28/3/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 659/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường THCS Cái Nước, huyện Cái Nước đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Ngày 21/3/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 614/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, huyện Phú Tân.


Ngày 07/02/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 341/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường mầm non Hoa Sen, huyện Trần Văn Thời đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.


Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 305/QĐ-SGDĐT ngày 05/02/2018 về việc Công nhận Trường mầm non Hoa Hướng Dương, huyện Thới Bình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Ngày 24/01/2018, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 214/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cà Mau đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.


Những năm qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục được Sở GD và ĐT tích cực thực hiện nhằm đánh giá mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà trường. Đến nay, ở các bậc học, các nhà trường đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện việc tự đánh giá chất lượng theo đúng quy trình từ mã hóa, xử lý, sắp xếp thông tin minh chứng đến tổng hợp báo cáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 11
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 11

Người dùng Online: Lượt truy cập: