Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Nâng cao chất lượng hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau

[ Cập nhật vào ngày (08/11/2019) ] - [ Số lần xem: 166 ]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 06/11, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường các giải pháp, nâng cao chất lượng hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tác giả ứng dụng rộng rãi các giải pháp dự thi đạt giải vào sản xuất, đời sống; thành lập Hội đồng giám định việc ứng dụng các giải pháp đạt giải vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, chủ động phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, có giải pháp nâng cao chất lượng hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo thành phong trào rộng khắp trong tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng; trung học phổ thông và Phòng Giáo dục và Đạo tạo các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng theo quy định; tạo thành phong trào rộng khắp trong ngành giáo dục.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ được giao có hình thức phù hợp để tham gia, hưởng ứng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3379 ngày 03/5/2017. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau, nhằm tạo thành phong trào rộng khắp trong tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh phát động phong trào, nâng cao chất lượng hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trong những năm tới, tạo thành phong trào rộng khắp trong tỉnh. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến đóng góp, phản ánh của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tâm NhưCác ý kiến của bạn đọc

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 33
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 33

Người dùng Online: Lượt truy cập: