Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Bảo quản, sử dụng, kiểm kê thiết bị dạy học

[ Cập nhật vào ngày (10/01/2019) ] - [ Số lần xem: 69 ]

Thiết bị và đồ dùng dạy học là phương tiện vật chất để phục vụ quá trình đổi mới phương pháp dạy học, giúp cho giáo viên và học sinh thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy và học; thiết bị dạy học cũng tạo điều kiện trực tiếp cho học sinh phát huy tính cực chủ động, phát triển năng lực sáng tạo trong tiếp thu kiến thức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của thiết bị và đồ dùng dạy học, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Cà Mau đã quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị và đồ dùng dạy học cho các cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, hiện tại việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục chưa phát huy được hết hiệu quả mang lại. Nhiều trường học việc bảo quản thiết bị chưa tốt, chưa có phòng thiết bị dạ học riêng biệt nên nhiều thiết bị hư hỏng, không được sửa chữa, gây lãng phí.

Trước thực trạng đó, ngành giáo dục Cà Mau đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo bảo quản, sử dụng, kiểm kê thiết bị dạy học đã được cấp ở các trường mang lại hiệu quả tốt nhất. Riêng đồ dùng dạy học tự làm phải được lưu trữ dùng chung, có kê khai danh mục rõ ràng, tiến hành cập nhật sổ sách theo dõi hàng kỳ, năm học. Các trường học chủ động tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm đối với các cấp học, đồng thời tổ chức công tác tự kiểm tra, đánh giá, đề xuất về Sở GD&ĐT vào thời điểm cuối học kỳ I, học kỳ II theo năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, sử dụng các phòng tin học, ngoại ngữ, mĩ thuật, hát nhạc, phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh đối với các trường học trong toàn huyện.

Hướng dẫn viên chức phụ trách thiết bị, trưng bày, sắp xếp các phòng chức năng, kho thiết bị theo đúng đặc trưng của từng bộ môn, đảm bảo tính khoa học. Có hệ thống hỗ trợ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị của phòng bộ môn, có kế hoạch sử dụng phòng bộ môn hằng tuần, tháng, học kỳ, năm học, có nội quy và lịch hoạt động thường xuyên phòng học bộ môn. Đảm bảo thực hiện đầy đủ thí nghiệm của giáo viên, học sinh theo nội dung, yêu cầu quy định trong chương trình môn học, có biện pháp xử lý các trường hợp không tuân thủ nội quy, quy định sử dụng, bảo quản thiết bị Bảo quản tốt, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ để xử lý kịp thời các tình huống xãy ra, các phòng bộ môn, kho thiết bị đồ dùng dạy học phải thường xuyên được vệ sinh, sắp xếp đúng vị trí sau khi được sử dụng, những tranh ảnh, bản đồ phải được mở ra không cuộn tròn, để thuận tiện cho giáo viên sử dụng giảng dạy, có kế hoạch đề xuất mua sắm, sủa chữa, kiểm tra và thanh lý (danh mục số lượng cụ thể) đối với thiết bị dạy học của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động phòng học bộ môn hoặc phân công 01 lãnh đạo nhà trường trực tiếp phụ trách công tác này, tổ trưởng chuyên môn là người giúp lãnh đạo nhà trường theo dõi hoạt động phòng học bộ môn vầ thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Giáo viên phụ trách thiết bị, phòng học bộ môn thực hiện lập hồ sơ, quản lý sổ sách thiết bị để theo dõi như: Hồ sơ: Các quyết định thành lập tổ cộng tác thiết bị năm học, giao tài sản cho từng cá nhân phụ trách (có tên họ cụ thể), các công văn hướng dẫn nghiệp vụ từng năm học…Sổ sách: danh mục thiết bị giáo dục; sổ theo dõi sử dụng thiết bị giáo dục; sổ theo dõi tài sản tại nơi sử dụng; sổ tiêu hao vật tư, thiết bị… Các trường có phòng bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngoại ngữ… xây dựng nội quy sử dụng của từng phòng bộ môn, phù hợp với chương trình học của từng đơn vị theo cấp học. Có kế hoạch quản lý thiết bị dạy học theo từng năm, học kỳ, tháng.

 
Lê Kiều

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: