Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng

Quá trình phát triển ĐNGV dạy tiếng Khmer ở các trường PTDTNT khu vực ĐBSCL chịu sự tác động của những yếu tố chủ quan và khách quan như: điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân tộc, giáo dục, chính trị, pháp luật, bối cảnh. Đây là những yếu tố chủ yếu, có mối quan hệ và tác động trực tiếp đến sự phát triển ĐNGV dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường PTDTNT khu vực ĐBSCL nói riêng, sự phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục người dân tộc thiểu số nói chung. Việc nghiên cứu làm rõ mối quan hệ và sự tác động của các yếu tố đối với việc phát triển ĐNGV dạy tiếng Khmer, xác định được những nguyên nhân cơ bản cản trở sự phát triển ĐNGV dạy tiếng Khmer làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển ĐNGV dạy tiếng Khmer là yêu cầu khách quan của thực tiễn phát triển giáo dục khu vực ĐBSCL - một trong những thành tố quan trọng góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ người dân tộc; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.


Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau”.


Xây dựng ý thức thức trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lời nhà xuất bản ở trang 5 có nêu “Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.


Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Dân Chính Đảng Cà Mau, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các chi bộ trong Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"


Ở thời đại nào, dưới chế độ nào, việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ của mọi thành viên trong xã hội. Trước đây, nhiều người cho rằng kinh tế phát triển, con người giàu có thì đạo đức, quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn. Ngày nay, xã hội đã giàu hơn trước nhiều, nhưng đâu đâu cũng báo hiệu sự suy thoái đạo đức thể hiện dưới những hình thức khác nhau, đang làm vấn đục cuộc sống yên lành của xã hội chúng ta. Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác động đến lứa tuổi thanh niên và học sinh. Vì vậy, giáo dục đạo đức càng trở nên cấp thiết đối với thế hệ trẻ bởi vì các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước sau này. Nếu không có đạo đức, các em sẽ không thể hiện tốt trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.


Dân chủ trong giáo dục là một loại quyền của nhân dân. Để người dân có quyền thực sự về giáo dục, không những họ phải được học mà còn được tạo điều kiện để có trình độ và năng lực tham gia giáo dục, làm chủ giáo dục. Nếu xem dân chủ trong giáo dục là mục đích thì XHHGD là phương tiện thực hiện mục đích.


Xây dựng văn hóa tổ chức trong nhà trường là vấn đề rất có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nhà trường hiện nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Mục tiêu chung của đề án là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa. Bên cạnh đó, cần xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.


Theo PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ (thành viên nhóm biên soạn Chương trình SGK mới), ở tiểu học sẽ không còn riêng môn Lịch sử mà được tích hợp sâu với môn Địa lý thành môn Lịch sử và Địa lý. Các cấp học khác cũng có tích hợp nội môn.


Sáng ngày 26/10, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng nghiệm thu Dự án biên soạn Bộ Từ điển song ngữ Việt – Khmer và Khmer – Việt đã họp và thông qua nghiệm thu Bộ Từ điển song ngữ do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì.


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 7
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 7

Người dùng Online: Lượt truy cập: