Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường PT Hermann Gmeiner
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT HERMAMN GMEINER

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Hermamn Gmeiner.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, Tp. Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803825626 - Fax: 3815538

- Email:c3hermamngmeiner@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Hồ Ngọc Bình

 Hiểu Trưởng 

3825626

0913699074

 

02

Pham Hoàng Thơn

Phó Hiệu Trưởng

3825626 

0918572030

 

03

Nguyễn Đình Bộ

Phó Hiệu Trưởng

3825626

0918669040

 

 04

 Quách Thanh Toàn

 Văn thư  3825626  0918284323  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 30
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 30

Người dùng Online: Lượt truy cập: