Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Nguyễn Việt Khái
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT KHÁI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Việt Khái.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Đường Tôn Đức Thắng, phường 6, Tp. Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803838278

- Email:c3nguyenvietkhai@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

huỳnh Hữu Nhân

 Hiểu Trưởng 

3550390

0913986130

 

02

Lê Doãn Trung

Phó Hiệu Trưởng

3826337

0918290947

 

03

Võ Thành Vinh

Phó Hiệu Trưởng

 3826337

0919199591

 

 04

Châu Phước Tuấn

 Văn thư  3838278  0917893624  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 27
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 27

Người dùng Online: Lượt truy cập: