Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Lê Công Nhân
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT LÊ CÔNG NHÂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Lê Công Nhân.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Ấp 2, TT. Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803860402

- Email:c3lecongnhan@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Đức Minh

 Hiểu Trưởng 

3860402

0918251761

 

02

Báo Trung Thành

Phó Hiệu Trưởng

3860402

0919024694

 

03

Phạm Hoài Phương

Phó Hiệu Trưởng

3860402

01685190178

 

 04

 Ngô Kim Thanh

 Văn thư

 3860402

 

 
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 25
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 25

Người dùng Online: Lượt truy cập: