Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN NGUYỄN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803862446 - 3862720

- Email:c3nguyenvannguyen@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Huy Vượng

 Hiểu Trưởng 

3862720

0918570322

 

02

Võ Hoàng Do

Phó Hiệu Trưởng

3862720

0918601578

 

03

Bùi Văn Tạo

Phó Hiệu Trưởng

3862720

0902570106

 

 04

 Nguyễn Chí Tôn

 Văn thư

 3862720

 0916077684

 
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 20
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 20

Người dùng Online: Lượt truy cập: