Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT U Minh
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT U MINH

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT U Minh.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Khóm 1, TT. U Minh, Huyện U Minh

- Điện thoại thường trực: 07803863483

- Email:c3uminh@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Hoàng Kim Dĩnh

 Hiểu Trưởng 

3863483 

0918647537

 

02

Lê Thanh Giang

Phó Hiệu Trưởng

3863483 

0907703202

 

03

Lê Minh Hoàng

Văn thư

 3863483

0947343081

 

 04

 

       
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 5
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 5

Người dùng Online: Lượt truy cập: