Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Hùynh Phi Hùng
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT HUỲNH PHI HÙNG

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Huỳnh Phi Hùng.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Khóm 9, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

- Điện thoại thường trực: 07803896289- Fax: 3896289

- Email:c3huynhphihung@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Chung Tương Lai

Hiệu Trưởng

3896289

0917177669

 

02

Trịnh hoàng Đa

Văn thư

3896289 

01239581415

 

 

 

       
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 50
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 50

Người dùng Online: Lượt truy cập: