Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Sông Đốc
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT SÔNG ĐỐC

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Sông Đốc.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Khóm 9, TT. Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời

- Điện thoại thường trực: 07803891216 - Fax: 3891664

- Email:c3songdoc@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Tấn Nguyên

 Hiểu Trưởng 

3891216

0983674968

 

02

Bùi Thị Gấm

Văn thư

3891216

0939950095

 

 

 

       
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 29
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 29

Người dùng Online: Lượt truy cập: