Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Cái Nước
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT CÁI NƯỚC

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Cái Nước.

- Được thành lập ngày 00/00/19...  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Đường Hồ Thị Kỷ, Khóm 1, TT Cái Nước

- Điện thoại thường trực: 07803884075

-  FAX: 3884204

- Email:c3cainuoc@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Xuân Lai

 Hiểu Trưởng 

2466444

0918627383

 

02

 

Phó Hiệu Trưởng

2212616

 

 

03

Hồ Minh Thơi

Văn Thư

3884075

0918822819  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: