Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Khánh Hưng
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT KHÁNH HƯNG

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Khánh Hưng.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Ấp Nhà máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Điện thoại thường trực: 0780394260  

- Email:c3khanhhung@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

 Nguyễn Vũ Lan

 Hiểu Trưởng 

 3894260

 0916419808

 

02

Lý Tiến Phong

Phó Hiệu Trưởng

 

01688852743

 

03

Nguyễn Thị Hiền

Văn Thư 3894214 0917484873  
           
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 38
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 38

Người dùng Online: Lượt truy cập: