Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Phú Hưng
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Phú Hưng.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Ấp lộ xe, xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước.

- Điện thoại thường trực: 07803773105 - Fax: 3773105 

- Email:c3phuhung@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

 Nguyễn Văn Phú

 Hiểu Trưởng 

 3773105

 0918342499

 

02

Nguyễn Trung Thành

Phó Hiệu Trưởng

 

0919055978

 

03

Mai Đình Tuấn

Văn Thư
01275926420  
           
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 33
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 33

Người dùng Online: Lượt truy cập: