Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THCS-THPT Tân Lộc
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THCS - THPT TÂN LỘC

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THCS-THPT Tân Lộc

- Địa chỉ:  Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

- Điện thoại thường trực:  

- Email:c23tanloc@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

 Trần Văn Dũng

 Hiểu Trưởng 

 

 

 

02

 

Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

03

 

Phó Hiệu Trưởng

 

   
             
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: