Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Đầm Dơi
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Đầm Dơi.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Khóm 4, TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi.

- Điện thoại thường trực: 07803858033 - Fax: 3858651 

- Email:c3damdoi@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

 Châu Văn Tuy

 Hiểu Trưởng 

2465433

 

 

02

Phạm Việt Hưng

Phó Hiệu Trưởng

2465433


 

03

Nguyễn Ngọc Nguyên

Phó Hiệu Trưởng

2465433


 
 04 Hồ Tuyết Nhanh  Văn thư 3858033    
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 10
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 10

Người dùng Online: Lượt truy cập: