Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Thái Thanh Hòa
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Thái Thanh Hòa.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Khóm 5, TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi.

- Điện thoại thường trực: 07803858067 - Fax: 3856889

- Email:c3thaithanhhoa@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Văn Hữu

 Hiểu Trưởng 

3858067

0918233401

 

02

Nguyễn Hoàng Thật

Phó Hiệu Trưởng

3856889

0977433680

 

03

Trần Ngọc Thế

Phó Hiệu Trưởng

 

0919219256

 

 04

 Trần Hữu Trí

 Văn Thư - KT  3858067  0919852036  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: