Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Tân Đức
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT TÂN ĐỨC

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Tân Đức.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi.

- Điện thoại thường trực: 07803950033 - Fax: 950033 

- Email:c3tanduci@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Ngô Thái Hà

 Hiểu Trưởng 

3503100

 

 

02

Trần Thanh Lam

Phó Hiệu Trưởng

3503122

 

 

03

Lê Thanh Thủy

Văn thư

3950033

 

 

 
           
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 44
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 44

Người dùng Online: Lượt truy cập: