Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, Huyện Phú Tân.

- Điện thoại thường trực: 0780385735 

- Email:c3nguyenthiminhkhai@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Văn Hiên

 Hiểu Trưởng 

3885830

 

 

02

Hữu Văn Quyền

Phó Hiệu Trưởng

3885735

0915674677

 

 03  Vũ Thị Ánh Minh  Văn thư  3885735  0919934675  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 12
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 12

Người dùng Online: Lượt truy cập: