Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Phan Ngọc Hiển
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT  PHAN NGỌC HIỂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT  Phan Ngọc Hiển.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  TT. Năm Căn, Huyện Năm Căn.

- Điện thoại thường trực: 07803878663 

- Email:c3phanngochien@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Phan Văn Việt

 Hiểu Trưởng 

3878663

0918381386

 

02

Nguyễn Quốc Vĩnh

Phó Hiệu Trưởng

3878663

0919131933

 

03

Đỗ Văn Để

Phó Hiệu Trưởng

 3878663

0918733803

 
           
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 28

Người dùng Online: Lượt truy cập: