Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Ngọc Hiển
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT NGỌC HIỂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Ngọ Hiển.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  TT. Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển.

- Điện thoại thường trực: 07803874187 

- Email:c3ngochien@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Lê Xuân Thanh

 Hiểu Trưởng 

3874187

0919350236

 

02

Hồ Sỹ Hưng

Phó Hiệu Trưởng

3874187

0919623700

 

03

Đào Duy Tuấn

Văn thư

 3874187

0918733803

 
           
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 20
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 20

Người dùng Online: Lượt truy cập: