Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Đầm Dơi
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẦM DƠI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Đầm Dơi

- Địa chỉ: Số 140 khóm 1 Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

Điện thoại thường trực: 07803.858241

- Fax: 07803.858241

- Email: pgddamdoi@camau.edu.vn Võ Lợi

Website: http://pgddamdoi.edu.vn

 

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

 

Võ Lợi

 

Trưởng Phòng

3858 611

 

 

02

Buøi Chaâu Duõng

Chủ tịch CĐN

3858 996 

982191791  

 

03

Lieâu Thanh Haûi

P.Trưởng Phòng

3858 611

0918 466245

 

04 Traàn Thanh Vaên P.Trưởng Phòng 3858 996 0918 355114
         

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: