Giới thiệu » Sơ đồ tổ chức
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Sơ đồ tổ chức
Đóng

 


  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
           

--------oo00oo--------

 

1. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm có:

2.1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở:

- Văn phòng;
- Thanh tra; 
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Giáo dục mầm non;
- Phòng Giáo dục phổ thông;

- Phòng Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học;

- Phòng Khảo thí và Quản lí chất lượng giáo dục;

2.2. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gồm:

- Trường Trung học phổ thông;

- Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông;
 
- Trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp trung học phổ thông;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau;

- Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Cà Mau;

 

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 31
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 31

Người dùng Online: Lượt truy cập: