Đóng

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021     
 Tìm kiếm
Đóng
  
Đóng
 DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
Đóng

 

    LỊCH PHÁT SÓNG VÀ VIDEO DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH CÀ MAU

  

Thời gian

Môn – Tiết

Giáo viên

Tên bài/chủ đề và Video bài học

08h15, ngày 08/4/2020

Anh 12 - 1

Lê Thị Bích Thủy

THPT Nguyễn Việt Khái

Chuyên đề: CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ

https://www.youtube.com/watch?v=f5WS6U3LY0k

09h00, ngày 08/4/2020

Lý 12 - 1

Lê Công Nhã

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chủ đề 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG - GIAO THOA ÁNH SÁNG

https://www.youtube.com/watch?v=b5L4kEkjbA0

14h15, ngày 08/4/2020

Toán 12 - 1

Nguyễn Quốc Hiếu

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 1: PH. TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

 https://www.youtube.com/watch?v=YtimHCIkiHY

08h15, ngày 09/4/2020

Văn 12 – 1

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

THPT Quách Văn Phẩm

Chuyên đề: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

https://www.youtube.com/watch?v=PzPZFRhV78I

09h00, ngày 09/4/2020

Hóa 12 – 1

Nguyễn Ngọc Nguyên

THPT Đầm Dơi

Chuyên đề: KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT

https://www.youtube.com/watch?v=o-UWXgfnblE

14h15, ngày 09/4/2020

Địa 12 – 1

Nguyễn Thành Trung

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=w7sItUJbnDM

16h00, ngày 09/4/2020

Toán 9 – 1

Nguyễn Chí Hào

THCS Nguyễn Du

Bài: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

https://www.youtube.com/watch?v=C-axdm55jZo

8h15, ngày 10/4/2020

Anh 12 - 2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề: MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN VÀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

https://www.youtube.com/watch?v=smWdHdXA9v0

09h00, ngày 10/4/2020

Sinh 12 - 1

Trang Thành Giá

THPT Trần Văn Thời

Chuyên đề 1. SINH THÁI HỌC CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

https://www.youtube.com/watch?v=x9xrsYLwvC8

14h15, ngày 10/4/2020

Sử 12 – 1

Trần Việt Nhân

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chủ đề: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1965)

https://www.youtube.com/watch?v=9s-JAKPtfhc

16h00, ngày 10/4/2020

Văn 9 – 1

Trần Thị Thúy

THCS Võ Thị Sáu

Bài: VIẾNG LĂNG BÁC

https://www.youtube.com/watch?v=rQJgduTviUY

08h15, ngày 11/4/2020

Văn 12 - 2

Nguyễn Ngọc Thể

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

https://www.youtube.com/watch?v=a4OUJoDD1Qg

09h00, ngày 11/4/2020

CD 12 - 1

Phạm Đình Xuân

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Bài 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

https://www.youtube.com/watch?v=W37CmW4D5s4

14h15, ngày 11/4/2020

Toán 12 - 2

Võ Thanh Toàn

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 2: SỐ PHỨC

https://www.youtube.com/watch?v=Y8lBcfzr7U4

16h00, ngày 11/4/2020

Anh 9 – 1

Vũ Thị Hòa

THCS Võ Thị Sáu

REVISION I: TENSES (CÁC THÌ)

https://www.youtube.com/watch?v=A3gX5ByEyd0

08h15, ngày 13/4/2020

Văn 12 - 3

Lâm Hồng Sen

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Bài: VỢ NHẶT

https://www.youtube.com/watch?v=jSTOzi74jy4

14h15, ngày 13/4/2020

Lý 12 – 2

Ngô Văn Chinh

THPT Hồ Thị Kỷ

Chủ đề 2: CÁC LOẠI QUANG PHỔ - TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI - TIA X

https://www.youtube.com/watch?v=lWTUblR_eBA

08h15, ngày 14/4/2020

Anh 12 – 3

Phan Văn Hoài Đức

THPT Đần Dơi

Chuyên đề: CÂU TRƯỜNG THUẬT

https://www.youtube.com/watch?v=5bvjphf_7k4

14h15, ngày 15/4/2020

Toán 12 - 3

Nguyễn Văn Đấu

THPT Cà Mau

Chuyên đề 3: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ PHỨC

https://www.youtube.com/watch?v=ex2hKPBeesU

08h15, ngày 15/4/2020

Văn 12 - 4

Trịnh Hải Minh

THPT Đầm Dơi

Bài: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=6yeGKGmIAHo

14h15, ngày 14/4/2020

Sinh 12 – 2

Ngô Duy Thanh

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 1 (TT). SINH THÁI HỌC CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ S/VẬT

https://www.youtube.com/watch?v=bELB_TCr9Ps

14h15, ngày 16/4/2020

Hóa 12 – 2

Phạm Công Nhân

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề: KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT

 https://www.youtube.com/watch?v=pqRZQVJkBdc

16h00, ngày 14/4/2020

Văn 9 - 2

Vũ Thị Duyên (NTB)

Bài: MÙA XUÂN NHO NHỎ

https://www.youtube.com/watch?v=MW-BomdMNcU

08h15, ngày 17/4/2020

Toán 12 - 4

Lê Thị Kiều Trang

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề 4:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

https://www.youtube.com/watch?v=JSmB8NlNlDA

14h15, ngày 17/4/2020

Sử 12 – 2

Mã Thị Xuân Thu

THPT Thái Thanh Hòa

Chủ đề: NHÂN DÂN HAI MIỀN NAM – BẮC TRỰC TIẾP CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ

https://www.youtube.com/watch?v=tdQbua5L5uA

08h15, ngày 16/4/2020

Anh 12 – 4

Lâm Thành Trung

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: NGỮ ÂM

https://www.youtube.com/watch?v=SHMGAClrx-s

08h15, ngày 18/4/2020

CD 12 – 2

Trần Minh Trực

THPT Đầm Dơi

Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

14h15, ngày 18/4/2020

Địa 12 – 2

Phạm Việt Hưng

THPT Đầm Dơi

Chuyên đề: ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=yUrfJ0DbgWA&list=UUFDQA8BR9r-DKrwXt6xfQJQ&index=8

16h00, ngày 16/4/2020

Toán 9 – 2

Ngô Văn Chiến (LTV)

Bài: GÓC NỘI TIẾP

https://www.youtube.com/watch?v=aOjb6qBPmzs&list=UUFDQA8BR9r-DKrwXt6xfQJQ&index=14

16h00, ngày 18/4/2020

Anh 9 – 3

Trần Thanh Hồng

THCS Lương Thế Vinh

Chuyên đề: CÂU TƯỜNG THUẬT

https://www.youtube.com/watch?v=5bvjphf_7k4&t=364s

14h15, ngày 21/4/2020

Sinh 12 – 3

Hồng Thị Kiều Linh

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ SINH VẬT

08h15, ngày 20/4/2020

Văn 12 – 5

Trịnh Hải Minh

THPT Đầm Dơi

Bài: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=qyURJReJYhU

14h15, ngày 20/4/2020

Lý 12 – 3

Phan Thanh Thứ

THPT Thới Bình

Chủ đề 3: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN – THUYẾT LƯỢNG TỪ ÁNH SÁNG – HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

https://www.youtube.com/watch?v=2Y8ntZDAZuE

08h15, ngày 21/4/2020

Anh 12 – 5

Lê Thị Bích Thủy

THPT Nguyễn Việt Khái

Chuyên đề: CÂU BỊ ĐỘNG

https://www.youtube.com/watch?v=6OHJL0dho0c

14h15, ngày 22/4/2020

Toán 12 - 5

Nguyễn Quốc Hiếu

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 5: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tiếp theo)

08h15, ngày 23/4/2020

Anh 12 – 6

Lâm Thành Trung

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: TỪ VỰNG

14h15, ngày 23/4/2020

Hóa 12 – 3

Huỳnh Hữu Vinh

THPT Cà Mau

Chuyên đề: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

08h15, ngày 22/4/2020

Văn 12 – 6

Phan Hồng Thiểu

THPT Võ Thị Hồng

Chuyên đề: ĐỊNH HƯỞNG GIẢI QUYẾT 1 SỐ DẠNG ĐỀ VỀ THƠ

16h00, ngày 23/4/2020

Toán 9 – 3

Nguyễn Xuân Huế

THCS Võ Thị Sáu

Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG III (ĐS)

16h00, ngày 21/4/2020

Văn 9 – 3

Trần Thị Thúy

THCS Võ Thị Sáu

Bài: LIÊN KẾT CÂU – LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

08h15, ngày 24/4/2020

Toán 12 - 6

Võ Thanh Toàn

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 6: ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ PHỨC

14h15, ngày 24/4/2020

Sử 12 – 3

Hoàng Văn Sum

THPT Thới Bình

Chủ để: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM

14h15, ngày 25/4/2020

Địa 12 – 3

Vũ Thị Loan

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

08h15, ngày 25/4/2020

CD 12 – 3

Lê Thế Nhân

THPT Hồ Thị Kỷ

Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

16h00, ngày 25/4/2020

Anh 9 – 3

Phạm Thị Hồng Thắm

THCS Nguyễn Thái Bình

Chuyên đề: CÂU BỊ ĐỘNG

 


  
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 22
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 22

Người dùng Online: Lượt truy cập: