Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Danh sách câu hỏi
Đóng
 đăng kí tài khoản
Họ tên: Nguyễn Văn Nguyễn , Địa chỉ:Tân hải,Phú Tân, Email:nvanguyen09@yahoo.com.vn
HỎI: - Trên trang chủ chỉ nơi đăng nhập mà không thấy nơi đăng kí .Như vậy muốn đăng nhập mà chưa có tài khoản thì làm thế nào?
- Chỉ cho tôi cách tìm văn bản cũ !

ĐÁP: Chào bạn,

- Trang web của Sở chỉ cho phép những thành viên của Ban Biên tập đăng nhập vào (theo Quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT). Hiện tại chưa mở rộng cho các đối tượng khác, rất mong bạn thông cảm.
- Cách tìm văn bản cũ: Vào mục Văn bản pháp luật --> Chọn cơ quan ban hành văn bản --> Chọn Tìm kiếm chi tiết.

Chúc bạn thành công.  

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 69
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 69

Người dùng Online: Lượt truy cập: