Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Hội khuyến học tỉnh
Đóng

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở Cà Mau đã huy động được các cấp, các ngành vào cuộc, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi, mọi trình độ, gắn học với hành nhằm nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước.


UBND phường 8 thành phố Cà Mau vừa tổ chức lễ công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập và dòng học học tập năm 2018, đây là đơn vị dẫn đầu của thành phố trong công tác khuyến học khuyến tài.


Thời gian qua, Hội Khuyến học huyện U Minh đã triển khai thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài, từ đó khuyến khích phong trào học tập trên địa bàn ngày càng phát triển.


Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Trần Văn Thời đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các tổ chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân tham gia, góp phần đem lại niềm tin cho học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.


Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố Cà Mau đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các tổ chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân tham gia, góp phần đem lại niềm tin cho học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập.


Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở Cà Mau đã huy động được các cấp, các ngành vào cuộc, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi, mọi trình độ, gắn học với hành nhằm nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội và hướng tới nền kinh tế tri thức.


Nhắc đến phường Tân Thành, xã Tân Thành nằm ở vùng ven thành phố Cà Mau, kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp, người ta nghĩ ngay tới cái nôi học tập, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài, nơi chắp cánh cho các em học sinh, sinh viên nghèo, …


Trong những năm qua, cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài đã trở thành nhiệm vụ chung của các cấp ủy, chính quyền và luôn được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng.


Trong những năm qua, Hội Khuyến học Phường 4, Thành phố Cà Mau đã thực sự là điểm tựa của học sinh, sinh viên nghèo.


Ngày 21/12/2017, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình năm 2018. Trong năm đã trao tặng 9.166 suất học bổng với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.


 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 12
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 12

Người dùng Online: Lượt truy cập: