Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Tân Bằng
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Trường THPT Tân Bằng
Đóng

TRƯỜNG THPT TÂN BẰNG

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Tân Bằng. 

- Địa chỉ: Xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 

- Email:c3tanbang@camau.edu.vn

 

 

 

ST

 

 

T

 

  Họ và tên

 

 

Chức vụ, bộ phận

 

 

Điện thoại cố định

 

 

Điện thoại di động

 

 

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Đức Minh

 Hiểu Trưởng 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         
           
 

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 40
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 40

Người dùng Online: Lượt truy cập: