Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng Chính trị, tư tưởng
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Phòng Chính trị, tư tưởng
Đóng

Phòng Chính trị, tư tưởng

--------oo00oo--------

(Ban hành theo Quyết định số:125/QĐ-SGDĐT, ngày 18/01/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)


- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng CC,VC, dư luận xã hội về giáo dục;

- Đề xuất công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho CC,VC; tuyên truyền đến học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục ở địa phương;

- Theo dõi hoạt động báo chí của ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về ngành; làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về hoạt động của ngành;

- Phối hợp các phòng chức năng Sở chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng đảng và tổ chức đoàn thể trong nhà trường; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao;

- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, chương trình công tác học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên;

- Làm đầu mối phối hợp các ban ngành, đoàn thể, trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp (thi đấu thể dục thể thao, hoạt động văn hoá văn nghệ, giáo dục truyền thống, giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, giáo dục dân số và kế hoạch hoá gia đình);

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo thực hiện dạy môn Giáo dục thể chất ở các cấp học theo chương trình Bộ GD&ĐT;

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công an và Ban an toàn giao thông tỉnh các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác y tế trường học, truyền thông giáo dục sức khoẻ và vệ sinh môi trường trong các nhà trường, công tác giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn và các phòng chức năng Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các hoạt động đoàn, đội trong nhà trường.

 

III. Liên hệ

phongcttt@camau.edu.vn


STT Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại DĐộng
Ghi chú
1          
2 Bùi Quang Viễn Phó Trưởng phòng      
3 Dương Nhơn Dũng Chuyên viên      
4 Nguyễn Quốc Thống Chuyên viên      
     

 


 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 51
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 51

Người dùng Online: Lượt truy cập: