Quảng cáo

 Tổ SINH HỌC - KTNN - TIN HỌC

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ SINH-KTNN-TIN HỌC

 ----*----

1. Tổ Sinh học-KTNN-Tin học có tổ trưởng và 01 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. Tổ Sinh học-KTNN-Tin học có những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn Sinh học, môn KTNN và môn Tin học, dạy học tự chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo hoc sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục khác của nhà trường THPT Cái Nước.

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên tổ Sinh-KTNN-Tin học.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

  

DANH SÁCH TỔ SINH-KTNN-TIN HỌC NĂM HỌC 2016-2017

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

BIÊN CHẾ VÀO TỔ SINH-KTNN-TIN HỌC

 (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 23/8/2016

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

   

 

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Diệp Anh Tuấn

 

ĐHSP Sinh; Thạc sĩ

Tổ trưởng

 

2

Lê Thị Hiền

 x

ĐHSP Sinh

 

 

3

Nguyễn Thị Thảo Quyên

 x

ĐHSP Sinh

Tổ phó

 

4

Nguyễn Thị Út

 x

ĐHSP Sinh

 

 

5

Phan Hải Nguyên


ĐHSP Sinh-KTNN

 

 

6

Phan Ngọc Bảy

 x

CN CNTT

 

 

7

Lâm Tú Cầm

 x

CN CNTT

 

 

8

Nguyễn Hồng Cẩm

x

ĐHSP Tin học

 

 

9

Phan Thị Hà

x

ĐHSP Toán-Tin

 

 

10

Nguyễn Văn Linh

 

ĐHSP Tin học

Tổ phó

 

11

Nguyễn Tuyết Sương

 x

ĐHSP Tin học

 

 

 (Danh sách này có 11 người)

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ SINH-KTNN-TIN HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

----*----

 

      Thầy: Diệp Anh Tuấn

     Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1980

     Quê quán: Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     LLCT: Trung cấp

     QLNN: Chuyên viên

     Học vị: Thạc sĩ

     Chức vụ/chức danh: Phó Bí thư chi bộ; Tổ trưởng tổ Sinh học-KTNN-Tin học

     Công việc: Công tác đảng; Quản lý tổ Sinh học-KTNN-Tin học; Giảng dạy Sinh và bồi dưỡng HS giỏi

     Liên hệ: 0944 120 125

 

 

     Thầy: Nguyễn Văn Linh

     Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1981

     Quê quán: Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Tổ phó

     Công việc: Quản lý tổ; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0947 300 399

 

  

 

 

     Cô: Phan Ngọc Bảy

     Sinh ngày 08 tháng 6 năm 1984

     Quê quán: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học; dạy nghề phổ thông

     Liên hệ: 0977 030 391

 

 

 

 

     Cô: Lâm Tú Cầm

     Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1985

     Quê quán: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Tin học; dạy nghề phổ thông; NGLL

     Liên hệ: 01688689899

 

 

 

 

     Cô: Nguyễn Hồng Cẩm

     Sinh năm 1984

     Quê quán: Phú Mĩ, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0912038720; 01674623192

 

 

 

 

     Cô: Phan Thị Hà

     Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1984

     Quê quán: Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tỉnh

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin

     Tin học: ĐH

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0983 163 344

 

 

 

 

     Cô: Nguyễn Tuyết Sương

     Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1987

     Quê quán: Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0192388770

 

 

 

 

     Cô: Nguyễn Thị Thảo Quyên

     Sinh ngày 23 tháng 02 năm 1984

     Quê quán: Phường 6, TP.Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Tổ phó

     Công việc: Quản lý tổ; Giảng dạy Sinh

     Liên hệ: 0943 814 879

 

 

 

     Cô: Lê Thị Hiền

     Sinh ngày 19 tháng 6 năm 1984

     Quê quán: Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hoá

     Chỗ ở hiện nay:  ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Sinh

     Liên hệ: 0996 414 622

 

 

 

 

     Cô: Nguyễn Thị Út

     Sinh ngày 26 tháng 02 năm 1989

     Quê quán: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Số nhà...../đường Tân Duyệt, Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Trường THPT Cái Nước

     Công việc: Công tác thanh niên trường học; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Sinh

     Liên hệ: 0988 002 128

 

 

 

 

     Thầy: Phan Hải Nguyên

     Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1986

     Quê quán: Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh

     Chỗ ở hiện nay:  Phường 8, TP.Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh-CN

     Tin học:

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

     Công việc: Công tác Đoàn; Giảng dạy Công nghệ

     Liên hệ: 0907561557