Đóng Quảng cáo

 Tổ SINH HỌC - KTNN - TIN HỌC

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ TIN HỌC - CÔNG NGHỆ - THỂ DỤC

 ----*----

1. Tổ Tin học, Công nghệ, Thể dục (Tin-CN-TD) gồm có cán bộ, giáo viên các môn Tin học, Công nghệ (KTNN, KTCN) và Thể dục. Tổ Tin - CN-TD có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng, do hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở tham khảo giới thiệu của tổ và được hiệu trưởng giao nhiệm vụ từ đầu năm học.

2. Tổ Tin -CN-TD có những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình môn Tin học, môn Nghề phổ thông lớp 11 (Tin học văn phòng), môn Công nghệ (KTNN, KTCN) và môn Thể dục, dạy học tự chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo hoc sinh yếu kém và thực hiện các hoạt động giáo dục khác của nhà trường THPT Cái Nước.

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên tổ Tin - CN-TD.

3. Sinh hoạt chuyên môn hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc của tổ hay khi hiệu trưởng yêu cầu.

  

DANH SÁCH TỔ TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, THỂ DỤC NĂM HỌC 2017-2018

---- ♦ ----

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

BIÊN CHẾ VÀO TỔ TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, THỂ DỤC

 (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-THPTCN ngày 26/8/2017

của hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước)

   

 

 

TT

Họ và tên

nữ

Chuyên môn
đào tạo,
bồi dưỡng

Chức vụ
trong tổ

Ghi chú

1

Phan Ngọc Bảy x Kĩ sư CNTT Tổ phó

 

2

Lâm Tú Cầm x Kĩ sư CNTT  

 

3

Nguyễn Hồng Cẩm x ĐHSP Tin học  

 

4

Nguyễn Văn Linh   ĐHSP Tin học Tổ trưởng

 

5 Nguyễn Tuyết Sương x ĐHSP Tin học    
6 Phan Thị Hà x ĐHSP Toán - Tin    

7

Phan Hải Nguyên


ĐHSP Sinh-KTNN

 

 

8

Nguyễn Quốc Hội

 

ĐHSP Vật lí -KTCN


 

9

Trần Thị My  x

ĐHSP TDTT

 

 

10

Cao Văn Dũng


ĐHSP GDTC

 

 

11

Lữ Tấn Phi


ĐHSP GDTC

 

 

 (Danh sách này có 11 người)

 

HÌNH ẢNH THẦY, CÔ GIÁO TỔ TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, THỂ DỤC

NĂM HỌC 2017-2018

----*----

     Thầy: Nguyễn Văn Linh

     Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1981

     Quê quán: Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Tin học

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tin học,Công nghệ, Thể dục

     Công việc: Quản lý tổ; Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0947 300 399

 

  

 

 

     Cô: Phan Ngọc Bảy

     Sinh ngày 08 tháng 6 năm 1984

     Quê quán: Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học; dạy nghề phổ thông

     Liên hệ: 0977 030 391

 

 

 

 

     Cô: Lâm Tú Cầm

     Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1985

     Quê quán: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: Kĩ sư CNTT

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Tin học; dạy nghề phổ thông

     Liên hệ: 01688689899

 

 

 

 

     Cô: Nguyễn Hồng Cẩm

     Sinh năm 1984

     Quê quán: Phú Mĩ, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0912038720; 01674623192

 

 

 

 

     Cô: Phan Thị Hà

     Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1984

     Quê quán: Bình Lộc, Lộc Hà, Hà Tỉnh

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin

     Tin học: ĐH

     Ngoại ngữ: A

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học (đã chuyển sang dạy Toán từ đầu học kì 2)

     Liên hệ: 0983 163 344

 

 

 

 

     Cô: Nguyễn Tuyết Sương

     Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1987

     Quê quán: Đầm Dơi, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: ấp Đồng Tâm, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Chủ nhiệm lớp; Giảng dạy Tin học

     Liên hệ: 0192388770

  

    

 

 

     Thầy: Phan Hải Nguyên

     Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1986

     Quê quán: Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh

     Chỗ ở hiện nay:  Phường 8, TP.Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Sinh-CN

     Tin học:

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Bí thư Đoàn trường

     Công việc: Công tác Đoàn; Giảng dạy Công nghệ

     Liên hệ: 0907561557

 

 

 

 

 http://camau.edu.vn/Portals/17/Hoi.jpg    Thầy: Nguyễn Quốc Hội

     Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1982

     Quê quán: Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Khóm 1, thị trấn Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí-CN

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, môn Công nghệ

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Công nghệ

     Liên hệ: 012455407709

 

 

 

     Cô Trần Thị Myhttp://camau.edu.vn/Portals/17/co%20my%20the%20duc.jpg
     Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1990

     Quê quán: Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay:  Khu tập thể giáo viên THPT Cái Nước

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP TDTT

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Thể dục

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Thể dục

     Liên hệ: 01683411896

 

 

 

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/t%20dung.JPG     Thầy: Cao Văn Dũng

     Sinh ngày 21 tháng 9 năm 1985

     Quê quán: Cầm Bình, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá

     Chỗ ở hiện nay:  Khóm 1, thị trấn Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDTC

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Thể dục

     Liên hệ: 01682183476

 

 

 

http://camau.edu.vn/Portals/17/t%20dung.JPG     Thầy: Lữ Tấn Phi

     Sinh ngày: /.../1991

     Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

     Chỗ ở hiện nay: Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: 

     Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDTC

     Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở môn Thể dục

     Tin học: A

     Ngoại ngữ: B

     Chức vụ: Giáo viên

     Công việc: Giảng dạy Thể dục

     Liên hệ: 0947471115