Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Quách Văn Phẩm
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT QUÁCH VĂN PHẨM

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT QUÁCH VĂN PHẨM

- Trường được thành lập ngày 10/7/2015  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Huyện Đầm Dơi.

- Điện thoại thường trực: 

- Email:c3quachvanpham@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Võ Thanh Hùng

 Hiểu Trưởng 

 

 

 

 

 

 

     
           
           

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: