Quảng cáo Thông báo
Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

[ Cập nhật vào ngày (27/11/2016) ] - [ Số lần xem: 194 ]

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ( 1986 -2016) trân trọng thông báo tới các đồng chí: Nguyên là cán bộ, giáo viên, công nhân viên, các vị trong Ban đại diện cha mẹ học sinh qua các thời kỳ, các thế hệ học sinh đã từng công tác và học tập tại trường phổ thông trung học cấp 2-3 Phú Tân nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai biết thông tin về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ………………………………. .………………………

    Số 184 / TB – THPT Phú Tân, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm

30 năm thành lập trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

 

Căn cứ công văn số 884/UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc thống nhất cho trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Căn cứ số 1913/SGDĐT  ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Cà Mau về việc thống nhất chủ trương cho trường cho trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1986 -2016)

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai          ( 1986 -2016) trân trọng thông báo tới các đồng chí: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh đã có thời gian công tác và học tập về dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường tại trường phổ thông trung học cấp 2-3 Phú Tân nay là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai  biết thông tin về việc tổ chức Lễ  kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức:01 ngày (Từ 7h30 ngày 19 tháng 11 năm 2016).

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 đón tiếp đại biểu ở xa từ 13 h30 - 17h00

  2. Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai rất mong được đón tiếp Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh cũ của trường về dự Lễ kỷ niệm.

( đối với quý đại biểu, quý thầy cô giáo và các cựu học sinh ở xa thông báo này thay cho Thư mời)

Thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các thế hệ học sinh cũ của trường về dự Lễ kỷ niệm.

                 Xin trân trọng cám ơn! 

T/M BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG 

   ( đã ký)      Hà Thanh Liêm
Minh Khai Tìm kiếm


 Hiển thị video trang chủ
Đóng
CUSC - Giải thưởng Sao Khuê 2008
 


 Lượt truy cập

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: